Decoratieve afbeelding van een groep mensen met de handen bij elkaar.

Eerlijk delen

De verschillen tussen arm en rijk zijn de afgelopen decennia steeds groter geworden. De winst van grote bedrijven neemt toe en economisch staat ons land er goed...

Lees meer
Twee handen die naar elkaar reiken tegen de achtergrond van een blauwe lucht.

Gastvrije gemeente

We hechten belang aan een warm welkom voor mensen die hier in Baarn komen wonen, vanuit andere plekken in Nederland of vanuit andere landen en culturen. Zodat...

Lees meer
Juf met kinderen van verschillende achtergronden.

Gelijke kansen

Iedereen heeft het recht om zich te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Zowel in werk, onderwijs, als vrije tijd. Ook als dat vanwege economische achtergrond...

Lees meer
Man die door het bos rent op sportschoenen.

Gezonde leefomgeving

We zorgen voor een gezonde leefomgeving. We zien een dorp voor ons waar inwoners prettig wonen, veel kunnen bewegen en waar de lucht schoon is.

Lees meer
Foto van daken van huizen met zonnepanelen tegen een blauwe lucht.

Goed wonen

We strijden voor betaalbare en fijne woningen voor iedereen, want goed wonen is een recht. We maken nú werk van goed wonen en huren, zeker voor starters. We...

Lees meer
Foto van de progressieve regenboogvlag, een symbool voor acceptatie van alle identiteiten.

Inclusieve gemeente

GroenLinks staat voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Niemand mag buitengesloten worden op grond van geloof, cultuur, afkomst, opleiding...

Lees meer
Zaal met een groep inwoners in een kring.

Inwoners aan zet

Baarn, dat zijn we samen: inwoners, politici en gemeentebestuur. Betrokken bij elkaar en handelend vanuit ieders verantwoordelijkheid. Inwoners moeten kunnen...

Lees meer
Zonnepanelen

Klimaatneutraal Baarn

Onze ambitie is een klimaatneutraal Baarn in 2030. Dat betekent dat we géén broeikasgassen meer uitstoten, zo weinig mogelijk energie gebruiken en de energie...

Lees meer
Foto van de Wintertuin in het Cantonspark.

Aandacht voor kunst en cultuur

Baarn is een mooi dorp met zijn prachtige Brink, oude monumenten en grote bomen. GroenLinks wil dat bijzondere dorpse karakter behouden. GroenLinks staat...

Lees meer
De fietsenstalling bij het station met een ondergaande zon erachter.

Ruim baan voor de fiets

Baarn is een kleine gemeente waar vrijwel alles goed bereikbaar is per fiets of te voet. Wij zorgen dat de fietsers de ruimte krijgen en overal veilig kunnen...

Lees meer
Bomen in het Baarnse bos.

Ruimte voor natuur

We beschermen en versterken onze natuur. We laten bomen, planten en dieren met rust en werken aan het behoud van biodiversiteit.

Lees meer
Een oudere vrouw en een jonge vrouw zitten aan tafel en kijken elkaar lachend aan.

Zorg op maat

We streven naar zorg dichtbij huis, gebaseerd op vertrouwen en voor iedereen die het nodig heeft. Wij zien zorg als een basisbehoefte en zorg krijgen als een...

Lees meer