Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier een steentje bij te dragen aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang wordt opgelegd.

Medewerkers van de BBS beoordelen aanvragen voor een uitkering niet alleen op basis van wettelijke richtlijnen, maar krijgen de ruimte om rekening te houden met de specifieke situatie van de cliënt. Baarn start met een vertrouwensexperiment in de bijstand, naar het voorbeeld van andere gemeenten zoals Tilburg en Groningen.

Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de Sociale Dienst Baarn-Bunschoten-Soest (BBS): een eigen coach die zorgt voor dienstverlening op maat. Cliënten zijn er niet bij gebaat als ze allerlei instanties moeten aflopen. Als er geen goede klik is, moet de cliënt om een ander aanspreekpunt kunnen vragen. De klant is de norm; de begeleiding wordt afgestemd op wat hij of zij nodig heeft.

Het is van groot belang dat er in Baarn zo snel mogelijk een cliëntenraad BBS komt. In Baarn is - anders dan in Soest - al jaren geen cliëntenraad BBS actief. Het gevolg is dat de Baarnse klanten van de BBS nu geen invloed hebben op het beleid en zelf voor hun belangen moeten opkomen. Voor velen voelt dat te kwetsbaar: ze durven niet kritisch te zijn tegenover de instantie waarvan zij financieel afhankelijk zijn.