Bij het groene karakter van Baarn horen lommerrijke lanen. We zorgen goed voor de bomen langs de wegen; voor het fraaie gezicht, maar ook vanwege de luchtkwaliteit. Waar mogelijk vergroenen we de straten, bij voorkeur met een diversiteit aan bomen en grote plantvakken. Groot onderhoud aan straten kan daartoe de een goede aanleiding zijn.

Groene parels blijven behouden en we zorgen er goed voor. Waardevol groen wordt in kaart gebracht en verouderde groenvakken worden opgefrist. Er komt een waardevolle-bomenlijst met beeldbepalende en monumentale bomen die extra bescherming krijgen. Het vergunningvrij kappen op percelen kleiner dan 350 m2 wordt teruggedraaid. Gezonde bomen worden binnen de bebouwde kom niet gekapt. We kappen alleen bij gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld ziekte en planten volwaardige bomen terug, op dezelfde plek of via het bomenfonds op een plek in de directe omgeving. Door goed onderhoud en het kiezen van de juiste boomsoort voorkomen we overlast van groen. 
Buiten de bebouwde kom is het kappen van gezonde bomen alleen mogelijk wanneer het onderdeel uitmaakt van verstandig bosbeheer.

GroenLinks wil dat er bij grootschalige ruimtelijke ontwikkeling een concreet uitgewerkt bomenplan voorgelegd wordt. Dit wordt expliciet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Zo kunnen we invloed uitoefen op het natuurbehoud.