Baarn heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 duurzaam klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken werken we samen met inwoners, ondernemers en andere gemeenten in onze regio. Een eerste stap was de ondertekening van het Baarns Klimaat Akkoord (BKA) in november 2017. Dit is de lokale vertaling van het VN-klimaatakkoord van Parijs en beoogt een duurzaam klimaatneutraal Baarn in 2030. De concrete resultaten hiervan zullen de komende jaren zichtbaar worden. We werken aan een ambitieus actieplan. De gemeente ondersteunt dit met een jaarlijkse financiƫle bijdrage.

Voor particulieren die zelf geen geschikt dak hebben wordt samen met Energiek Baarn werk gemaakt van de 'postcode-roos regeling', waarbij inwoners gezamenlijk zonnepanelen plaatsen op daken van gemeentelijke gebouwen of bedrijfspanden. Daarnaast wordt in regionaal verband onderzocht welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens.

Om energieneutraal bouwen te stimuleren wordt de hoogte van leges voor vergunningaanvragen gekoppeld aan een aantal criteria op het gebied van energie en duurzaamheid.

Een wijkgerichte aanpak met goede voorlichting, subsidieregelingen en samenwerking met diverse partners maakt de overgang naar een klimaatneutrale gemeente overzichtelijk. Het niet meer vervangen van gasleidingen bij het eind van hun levensduur is een mooi startpunt voor verduurzaming van een wijk. Hiervoor is samenwerking met de nutsbedrijven en woningcorporaties van groot belang. Voor bedrijven wordt een eigen aanpak ontwikkeld in samenwerking met de ondernemers.