Zorg omvat meer dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet ook oog zijn voor aspecten als werk, inkomen, wonen, gezondheid en zorg. Het is belangrijk dat hulpverleners, verpleegkundigen, huishoudelijke hulpen, begeleiders, schuldhulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers goed samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van het Lokaal Team verwachten we een ‘er-op-af’-mentaliteit: geen afspraak over zes weken, maar directe en adequate hulp als mensen zich melden.

Ouderen en mensen met een beperking hebben recht op geschikte woonruimte. Bij nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten moeten woonvormen als nultredenwoningen, aanleunwoningen, kangoeroewoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen waarbij mantelzorgers in de buurt wonen in beeld komen.

Voorzieningen en evenementen in Baarn moeten toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of rollator en voor doven en blinden. Samen met inwoners sporen we obstakels op.

Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onacceptabel. We voorkomen en bestrijden die met goede lokale alternatieven en maatwerk. Hierbij is regionale samenwerking van belang.

Informatie over zorg moet goed toegankelijk zijn. De gemeente informeert inwoners actief via de website, het zorgloket of huisbezoek. In samenspraak met het PIT wordt gewerkt aan een informatieve website voor inwoners en professionals met een actuele zorgkaart met bijbehorende contactinformatie.

GroenLinks stimuleert initiatieven voor onderlinge hulp en ontmoeting, zoals LOKAAL-O en de speeltuinverenigingen. En wij willen dat de gemeente investeert in vrijwilligers en mantelzorgers.