Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is zit op school of volgt een leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij alle kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.

Scholen zijn verplicht om een passend onderwijsarrangement  aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: zorgplicht, zo nodig met gemotiveerde doorverwijzing. Baarnse kinderen met een beperking gaan weer zoveel mogelijk in Baarn naar school, zodat ook zij na schooltijd nog tijd en energie hebben om te ontspannen en vrienden te maken. Waar het reguliere onderwijs desondanks toch geen geschikte plek kan bieden, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid voor een verwijzing naar speciaal onderwijs en voorziet daarbij in alle randvoorwaarden, inclusief goed leerlingenvervoer.

Sommige leerlingen hebben buiten de school zorg nodig, bijvoorbeeld van de jeugdhulpverlening. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente maakt samen met het onderwijs afspraken over de zorg die de gemeente (via de verschillende jeugdzorgaanbieders) levert. Onderwijs en gemeente bieden samen en in samenhang passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan de leerling, het gezin en de docenten in de klas.

Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig en met een goede luchtkwaliteit. En zodra mogelijk energieneutraal.