Voetgangers en fietsers krijgen prioriteit bij de inrichting van verkeersstromen, met name in en om het centrum en van en naar het station. Er worden veilige fietsroutes aangelegd en voldoende fietsenstallingen. Zogenaamd omgekeerd ontwerpen kijkt eerst naar ruimte voor fietsers en voetgangers en daarna pas naar het autoverkeer. Voor bestaande situaties komt er een meldpunt 'Ruim baan voor de fiets' waar inwoners suggesties kunnen doen voor verbeteringen rond fietsroutes. Groene gebieden in en om Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge moeten beter bereikbaar worden te voet, per fiets of met de boot.

De gemeente stimuleert ouders en kinderen om te voet of op de fiets naar school te gaan. Er komen voldoende fietsenstallingen rondom scholen en tijdens breng- en haaltijden geldt er een stopverbod bij de ingang van de scholen.

We stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische auto’s en deelauto’s. Voor elektrische auto’s willen we voldoende laadpalen en we werken mee aan gereserveerde parkeerplaatsen voor deelauto’s. De gemeente communiceert hierover actief richting de inwoners.

Het gehele wagenpark van de gemeente, maar ook van de samenwerkingsverbanden als de Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN), wordt stapsgewijs vervangen door elektrische voertuigen.

In overleg met ondernemers wordt gezocht naar een andere manier van bevoorraden, waarbij overlastgevend vrachtverkeer geweerd wordt uit het centrum.