We willen meer buurtcentra waarin bewoners elkaar en de gemeentelijke organisatie (politie, hulpverlenging, burgerzaken) ontmoeten. Deze dragen bij aan een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. We stimuleren het gebruik van een buurt- (of straat-/laan-) app, niet alleen voor inbraakpreventie, maar ook om samen de wijk mooi te houden (daar moet je de mensen voor kennen) en om bijvoorbeeld wederzijds gebruik van spullen en diensten te stimuleren. Buurtbemiddeling blijft essentieel bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten. 

Ook brengen we de plekken in de buitenruimte in kaart waar mensen zich onveilig voelen, om hiervoor samen met de inwoners oplossingen te zoeken. 

We gaan er alles aan doen om huiselijk geweld aan te pakken en te voorkomen. We zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten, zodat signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is.

De gemeente zorgt samen met de scholen voor actualisatie van de plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de scholen..

Ook voor senioren maken we het verkeer in Baarn veiliger, door kritisch te kijken naar de infrastructuur, maar ook door het aanbieden van cursussen voor veilig gebruik van scootmobiel en e-bike.

De inwoners van Baarn moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun privacy worden geschonden. Binnen de digitale dienstverlening tussen de gemeente en onze inwoners blijven gegevens van inwoners veilig en privé.