De fractie van GroenLinks Baarn bestaat momenteel uit raadsleden Jeroen Bosman (fractievoorzitter), Anne Sluijs en Wim Genuit en steunfractielid Kimberley Onkels. De fractie vergadert iedere twee weken om raadsvergaderingen voor te bereiden en actuele zaken te bespreken. 

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Baarn ondersteunt de fractie en is het eerste aanspreekpunt voor de leden. Jaarlijks organiseert het bestuur Algemene Ledenvergaderingen. Daarnaast informeert het bestuur de leden over actuele zaken via de nieuwsbrief en organiseert zij lezingen en activiteiten, zoals het jaarlijkse zomeruitje.

Foto van een aantal kandidaten die lachend naar het scherm met de uitslag kijken op de verkiezingsavond.

Kom erbij

Lijkt het je leuk om je bij ons aan te sluiten? Je bent van harte welkom! Je kunt lid worden van onze afdeling door je aan te melden via de landelijke partij. Wij ontvangen dan automatisch bericht dat iemand in onze gemeente lid is geworden. Als je lid wordt kun je aangeven dat je onze lokale nieuwsbrief wil ontvangen. Via die nieuwsbrief blijf je op de hoogte van wat er speelt in onze afdeling. Ook als je geen lid bent, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Wil je actief bijdragen aan verandering in onze gemeente door bijvoorbeeld een bestuursfunctie op je te nemen, te helpen bij de communicatie of mee te denken over specifieke onderwerpen? Stuur een mailtje naar bestuur@groenlinksbaarn.nl om te bekijken waar je interesses liggen en wat er mogelijk is.