Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Bewonersinitiatieven header.jpg

Bewonersinitiatieven

We zorgen dat de gemeente initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers voor een eerlijk, mooi, schoon en gastvrij Baarn ondersteunt.

Lees meer
Biodiversiteit header.jpg
Biodiversiteit

Biodiversiteit

We behouden en bevorderen de ecologische waarde van tuinen, plantsoenen en parken zodat de biodiversiteit bevorderd wordt. Zo kan het aantal vogels, insecten en...

Lees meer
Diversiteit en emancipatie header.jpg
Diversiteit

Diversiteit & emancipatie

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er...

Lees meer
Eerlijk delen header.jpg
Eerlijk delen

Eerlijk delen

We zorgen dat alle inwoners van Baarn zich betrokken en gesteund voelen. We durven te experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, zoals het...

Lees meer
Goed wonen.jpg
Wonen

Goed wonen

We zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen.

Lees meer
Groen en bomen header.jpg
Groen

Groen & bomen

We maken ons hard voor het behoud van bomen. Waar nodig zetten we ons in voor het planten van extra bomen en ander groen. Dat is niet alleen mooi, maar vooral...

Lees meer
Klimaat en energie header.jpg

Klimaat & energie

We zorgen in Baarn voor meer natuurlijke energiebronnen, stimuleren duurzaam en energieneutraal (ver)bouwen en ondersteunen de activiteiten van lokale...

Lees meer
Kunst en cultuur header.jpg

Kunst & cultuur

We geven extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven.

Lees meer
Menselijke zorg header.jpg

Menselijke zorg

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen. Wat...

Lees meer
Onderwijs header.jpg
Onderwijs

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op een goede start in het onderwijs. Daarbij hoort de mogelijkheid tot deelname aan voorschoolse educatie. De peuterspeelzaal speelt een...

Lees meer
Schoon vervoer header.jpg
Vervoer

Schoon vervoer

We geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch vervoer. Voet- en fietspaden zijn voor iedereen begaanbaar.

Lees meer
Veiligheid header.jpg
Veiligheid

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen in Baarn. Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Samen met de politie moet de...

Lees meer