Michel Visser stopt na een periode van vier jaar als bestuursvoorzitter. Na een mooie periode, waarin het hem lukte onze beweging te professionaliseren en uit te breiden, wordt het weer tijd voor zijn eigen avonturen. Hij wordt opgevolgd door Piet Halma (voorzitter ad interim). 

Kimberley Onkels stopt na ca. 1,5 jaar als bestuurssecretaris. Zij werd in maart geïnstalleerd als steunfractielid en neemt daarom afscheid van het bestuur. Ze wordt opgevolgd door Job de Haan. 

Anne Sluijs stopt na ca. 1,5 jaar als algemeen lid van het bestuur en digitale media manager. Zij werd in maart geïnstalleerd als raadslid. Ze neemt de communicatietaken waar tot haar opvolger(s) zijn ingewerkt. Veronica Selleger volgt haar op als algemeen lid.

Alice van Kalsbeek blijft aan als penningmeester.

We danken de vertrekkende bestuursleden voor hun grote inzet de afgelopen tijd en wensen de nieuwe bestuursleden veel succes en plezier.