GroenLinks Baarn e.o. heeft de ambitie om uit te groeien tot een brede maatschappelijke beweging voor verandering. Voor een andere samenleving, via een ander soort politiek. Niet over de hoofden van mensen heen, maar samen met mensen: inwoners van Baarn en Eemnes met ideeën en energie om onze wereld duurzamer, socialer en inclusiever te maken.

We haken in op ideeën en initiatieven rond deze thema’s. We verwelkomen actieve inwoners die hiermee aan de slag willen en zetten ons netwerk en organisatietalent om het beste in hen naar boven te krijgen. We gebruiken de uitkomsten om onze fractie te inspireren en te voeden, zoeken waar nodig de publiciteit en scherpen al doende onze standpunten voor de lange termijn aan. Zo werken we aan een nauwer contact tussen inwoners en onze vertegenwoordigers in de raad.

Het bestuur faciliteert deze beweging en vormt de spil tussen leden en sympathisanten, de raadsfractie en de samenleving. Naast de statutaire taken (voorzitter, secretaris, penningmeester) verdelen de bestuursleden in onderling overleg de werkzaamheden die uit de afdelingsvisie voortvloeien. En de komende anderhalf jaar vragen de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 om aandacht.

Op dit moment bestaat het bestuur uit twee leden. Aan het einde van het jaar willen we het bestuur weer op sterkte hebben: minimaal drie, maar liever nog vier leden. We zoeken momenteel in het bijzonder naar iemand die de functie van penningmeester op zich wil nemen. Maar ook enthousiaste GroenLinksers die niets met cijfers hebben nodigen we met nadruk uit om zich te melden. Dit alles onder het motto: doe waar je goed in bent en energie van krijgt!

Heb je interesse om als bestuurslid mee te bouwen aan onze beweging? Wend je dan tot onze secretaris Jeroen, ook als je verdere vragen hebt over deze functie.