Gezocht: betrokken bestuursleden!

De leden van GroenLinks Baarn hebben op de algemene ledenvergadering van 8 maart gestemd voor een nieuwe afdelingsvisie: waarbij we meer verbinding willen leggen tussen politiek en samenleving, de leden actiever willen betrekken bij GroenLinks en aan de slag willen met thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals circulaire economie, biodiversiteit en inclusieve samenleving.

Een ambitieus plan en ons eerste succes is al geboekt: de motie voor een groenvisie is bijna unaniem aangenomen in de gemeenteraad op 27 maart, naar aanleiding van de eco-tafels die onze leden in februari hadden georganiseerd. Dit willen wij vaker doen en hiervoor zoeken wij een betrokken bestuur. Op 10 mei vindt de bijzondere algemene ledenvergadering plaats, waar kandidaten voor een nieuw bestuur verkozen zullen worden.

Wat betekent het om in het afdelingsbestuur van GroenLinks Baarn te zitten?
Samen met het nieuwe bestuur krijg je de kans om met Baarn aan de slag te gaan en de fractie en leden te ondersteunen in haar activiteiten. 

Je rol als afdelingsbestuur zijn oa.

 • Bewegingsopbouw: leden, sympathisanten en geïnteresseerden activeren en binden 

 • Ledenvergaderingen organiseren 

 • Pro-actief werven voor functies binnen een afdeling 

 • Dialoog binnen en buiten de afdeling mogelijk maken 

 • Politiek personeelsbeleid (o.a. functioneringscommissie) 

Profiel afdelingsbestuursleden

 • Tijd, energie en enthousiasme voor het versterken en verbreden van de afdeling 

 • Meewerken aan het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden 

 • Betrouwbaar en integer zijn 

 • Gericht zijn op samenwerking met alle gelederen van de afdeling en daarbuiten 

 • Verantwoordelijkheid dragen en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervullen 

Wat kun je verwachten van het landelijk bureau van GroenLinks:

 • Een training om het beste uit je functie te halen en een netwerk op te bouwen met collega-bestuursleden 

 • Jaarlijks een landelijke netwerkbijeenkomst met inspirerende gasten en relevante workshops 

 • Een online platform om met andere GroenLinksers in contact te komen en ervaringen uit te wisselen 

 • Informatie, advies en online tools voor het organiseren van je afdeling

Herken je jezelf in deze omschrijving? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Wim Genuit (wim.genuit@xs4all.nl) of Margreet Breukelaar (m.breukelaar@planet.nl). 

Deadline voor solliciteren is 26 april. Solliciteren kan door een korte motivatie te sturen naar bestuur@groenlinksbaarn.nl