Maandagavond 26 november thema-avond over ecologisch groenbeheer

Baarn is een groene gemeente met een divers landschap. Laten we er eens bij stil staan hoe we met het groen omgaan en hoe we het groen in en om ons dorp op een nieuwe manier kunnen benaderen; natuurlijk en toekomstgericht. Hoe kunnen we bestaande ideeën, ervaringen en  misschien wel jouw ideeën gebruiken om natuurlijk groenbeheer in Baarn tot een succes te maken? Denk hierover mee en kom naar de thema-avond op maandag 26 november.

Het is de hoogste tijd om aan de slag te gaan met een nieuwe manier van groenbeheer. Voor zowel de gemeente, particulieren, bedrijven en grondeigenaren. Dit is nodig vanwege de drastische afname van het aantal insecten, bijen, problemen als gevolg van onze voedselproductie, gevolgen van klimaatverandering en ter bevordering van onze eigen gezondheid en ons welzijn. Om de planeet gezonder en rijker achter de laten voor volgende generaties in plaats van af te breken.

Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste oplossing voor klimaatverandering is beplanting en bebossing. Binnen ons eigen bereik is er veel goeds te doen. En daar zijn al leuke, nuttige en inspirerende voorbeelden van. Zoals in onze buurgemeente Soest. En ook organisaties als Natuurmonumenten en de Vlindervereniging geven vele suggesties voor een bewuster insectenbeheer bijvoorbeeld. Voedselbossen zijn in opkomst. Operatie Steenbreek is in gang, etc. Alleen kijken naar wat functioneel, makkelijk in onderhoud en laag in kosten is, is niet meer van deze tijd.

Om na te gaan hoe tips, initiatieven elders en nieuwe ideeën in Baarn vorm kunnen krijgen organiseert GroenLinks Baarn een thema-avond over ecologisch groenbeheer. Göran Christiansson start deze avond met een inleiding over biodiversiteit. Goran is voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid van IVN Eemland, medeoprichter van de Stichting Trees for Peace en project manager. Hij heeft een duidelijke visie op de huidige problemen maar ook zeer inspirerende ideeën over hoe het anders kan. In Soest heeft hij ook daadwerkelijk een aantal plannen gerealiseerd. Piet Spoorenberg is deze avond ook aanwezig om zijn kennis, visie en ideeën te delen. Piet heeft lange tijd bij de Wageningen Universiteit gewerkt en is momenteel werkzaam als senior beleidsmedewerker landelijk gebied bij Vogelbescherming Nederland. Na de pauze is er voldoende ruimte voor de aanwezigen om in gesprek te gaan en ideeën te delen met uiteindelijk als doel om te komen tot een goede opzet voor een alternatief, ecologisch groenbeheer.

De avond is op initiatief van GroenLinks Baarn tot stand gekomen, maar natuurlijk is iedereen welkom. Graag zelfs, want we zoeken zoveel mogelijk samenwerking. Dit is een thema dat ons allemaal aan gaat.

We beginnen op 26 november om 20.15 uur, met inloop vanaf 20.00 uur. Om 22 uur ronden we af. Deze thema-avond vindt plaats op de locatie van Natuur- en Milieucentrum de Groene Inval, De Geerenweg 8 in Baarn.

Je kunt je aanmelden via fractie@groenlinksbaarn.nl