Steven de Vries (1986) woont momenteel nog in Utrecht samen met zijn vrouw Frederieke en hun kinderen Pieter (3) en Julia (1). Voor het wethouderschap verhuizen ze naar Baarn. 

Steven studeerde Milieu- en Maatschappijwetenschappen en specialiseerde zich in Vraagstukken van Beleid & Organisatie, beide aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie werd hij actief bij GroenLinks, eerst als voorzitter van de jongerenvereniging DWARS, vervolgens als junior beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie. Daarna zat hij acht jaar in de Utrechtse gemeenteraad, waarvan vier jaar als vicefractievoorzitter.

Na zijn studie werkte Steven als leidinggevende en strategisch adviseur bij de PO-Raad. In die functie was hij onder andere verantwoordelijk voor passend onderwijs en het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Daarnaast vertegenwoordigde hij het onderwijs en het ministerie van OCW bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Op dit moment werkt hij als adviseur en interim-manager bij organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries.

”Ik ben blij en vereerd met de voordracht van GroenLinks en kan niet wachten om te starten. Samen met mijn gezin wil ik graag spoedig naar Baarn verhuizen om echt onderdeel te worden van de samenleving. De komende jaren wil ik mij inzetten om Baarn duurzamer en gezonder te maken. Dit kan de gemeente niet alleen, hiervoor hebben we iedereen nodig. Ik maak graag snel kennis met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers om hun wensen en suggesties voor onze gezamenlijke toekomst te horen.”

Met Steven de Vries heeft de fractie een ambitieuze wethouder gevonden met visie en daadkracht. Een innemende persoonlijkheid, die zichzelf weet te presenteren en zeer thuis is in de GroenLinkse politiek. De fractie verwacht dat hij van grote waarde zal zijn binnen het bestuur van Baarn en zal bijdragen aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van onze afdeling. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken aan een eerlijk, menselijk en duurzaam Baarn.

Steven zal namens GroenLinks de portefeuilles Volksgezondheid, Welzijn en Duurzaamheid op zich nemen. Een mooi en belangrijk pakket waarin een fijne leefomgeving voor alle inwoners centraal staat. De installatie van het college staat gepland op dinsdag 21 juni. De volledige portefeuilleverdeling en het coalitieakkoord van VoorBaarn, GroenLinks, D66 en de PvdA worden gepresenteerd op maandag 13 juni.