Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Laanstraat en een deel van de Brinkstraat. Later volgt ook het parkeerterrein Laanstraat en tevens zijn er plannen voor de Brink. GroenLinks heeft bij de planvorming van de projecten in het centrum van Baarn meerdere malen aandacht gevraagd voor fietsvoorzieningen. Wij vinden het van belang dat ons centrum aantrekkelijk is voor mensen die lopend of op de fiets komen.
In het gedeelte van de Laanstraat wat reeds de nieuwe inrichting heeft, valt op dat hier nauwelijks fietsparkeervoorzieningen zijn aangebracht.

Navraag bij bezoekers in combinatie met eigen ervaringen van de fractie leert dat er een behoefte is aan meer fietsparkeervoorzieningen in de nabijheid van de winkels om even snel de fiets tegenaan te zetten om na het winkelbezoek de weg te vervolgen. Veel fietsen hebben een slechte standaard of zijn door fietstassen en/of -manden niet erg stabiel wanneer men deze 'los' op straat plaatst. Het gevolg is dat winkelend publiek momenteel op alle mogelijke plekken fietsen plaatst, waaronder tegen de lichtmasten, tegen de stammen van de bomen en tegen de winkelpuien. Hierdoor ontstaat niet alleen een rommelige aanblik, maar verslechtert ook het comfort voor de mensen die op de fiets naar het centrum komen en de toegankelijkheid van de winkels voor slechtzienden, mindervaliden en hulpdiensten.

Een onwenselijke ontwikkeling wat GroenLinks Baarn betreft.
Daarom stelden wij op 30 mei vragen aan verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma. De beanwoording van deze vragen stelt ons gedeeltelijk gerust, maar we blijven ons zorgen maken over de aantrekkelijkheid van ons centrum voor bezoekers die op de fiets komen.

De wethouder gaf tijdens de vergadering aan het volmondig met ons eens te zijn dat het belangrijk is voor de vitaliteit en de toegankelijkeheid van ons centrum dat bezoekers zoveel mogelijk op de fiets komen en dat we die ook voldoende moeten faciliteren. Tegelijkertijd is bij de herinrichting gekozen voor het verminderen van de hoeveelheid straatmeubilair. Dit staat soms op gespannen voet met elkaar. In de planning voor de herinrichting zijn een drietal centrale fietsparkeervoorzieningen voorzien, namelijk tegenover de Jumbo, ter hoogte van de Mollerusstraat en ter hoogte van de Teding van Berkhoutstraat. Op dit moment is slechts één hiervan gerealiseerd. Hier valt dus nog een verbetering te verwachten, aldus de wethouder. 

Verder zijn er her en der plekken aangewezen om fietsen neer te zetten tijdens het winkelbezoek. Dit in de vorm van lijnen van witte klinkers. Hier wordt nog nauwelijk gebruik van gemaakt. De wethouder zegde toe dit mee te nemen in de communicatie die binnenkort gestart wordt rondom laden/lossen en fietsen in de Laanstraat.
Ook zegde de wethouder toe, dat mocht in de toekomst blijken dat de geplande fietsvoorzieningen onvoldoende zijn, hij bereid is deze uit te breiden of te wijzigen, maar vooralsnog wacht hij af tot de gehele Laanstraat klaar is.
GroenLinks Baarn zal gedurende die periode de situatie in de gaten houden en onwenselijke of gevaarlijke situaties direct melden.

Naast fietsparkeren is ook het opladen van de elektrische fiets een voorziening die meerwaarde biedt voor ons centrum. Er komen het komende jaar op een drietal locaties in het centrum elektrisch oplaadpunten voor fietsers.

Zo werken we samen aan een aantrekkelijk centrum en een fietsvriendelijke gemeente.