De afgelopen weken is in Baarn het middel Xentari ingezet om de eikenprocessierups te bestrijden. Dit middel wordt met een nevelspuit in eikenbomen gespoten.

Op de website van de gemeente is te lezen dat het gaat om een milieuvriendelijk middel dat niet schadelijk is voor mens, plant en dier. Wij hebben onze twijfels hierover en stelden de volgende vragen:

  1. In Baarn hebben we besloten om geen gif toe te passen in de openbare ruimte, waarom wordt voor de eikenprocessierups dan toch het giftige bestrijdingsmiddel Xentari ingezet?
  2. Bent u bekend met de mogelijk negatieve gevolgen van de toepassing van het middel Xentari?
  3. Bent u het met ons eens dat de combinatie van het aantrekken van meer vogels en vleermuizen, maar het tegelijkertijd doden van hun voedsel een ongelukkige keuze is
  4. Wat is de reden om (toch) te kiezen voor deze methode voor het bestrijden van de eikenprocessierups?
  5. Hoe ziet u de adviezen over het gebruik van Xentari van o.a. de Vlinderstichting en het Kenniscentrum Eikenprocessierups in relatie tot het versterken van de biodiversiteit zoals benoemd onze eigen groenvisie?
  6. Bent u bereid de inzet van het middel te heroverwegen en te kiezen voor biodiversiteitvriendelijke maatregelen?