“ GroenLinks verbindt duurzaamheid met een solidaire en tolerante samenleving. Toen ik op mijn 18e voor het eerst mocht stemmen, wist ik heel zeker dat ik op GroenLinks zou stemmen en eigenlijk is die overtuiging in de loop der jaren alleen maar gegroeid. ”

Wie?

Ik ben Heidi van Otten (1979), moeder van 2 kinderen. Ik ben geboren en getogen in Brabant en ben na mij studie Sociale Geografie in Utrecht naar Baarn verhuisd, waar ik al meer dan tien jaar met veel plezier woon. Sinds maart 2014 zit ik als fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Baarn. Als raadslid, maar ook in mijn werk, zet ik mij in voor meer verbinding in de samenleving. Door ontmoeting ontstaan mooie dingen, daarom vind ik het belangrijk om altijd in gesprek te blijven met elkaar en je te verplaatsen in het standpunt van de ander.

In de gemeenteraad

In de raad heb ik mij de afgelopen jaren hard gemaakt voor een duurzamer, groen Baarn waar het fijn wonen is en iedereen erbij hoort.

Voor mij is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat we met respect omgaan met elkaar, ook met andersdenkenden. Verder maak ik mij zorgen over de wijze waarop we onze aarde verkwanselen. Comfort en kostenbesparing op korte termijn wegen wat mij betreft niet op tegen de leefbaarheid op langere termijn. GroenLinks strijdt tegen het economisme en kijkt in haar afwegingen naar de langetermijneffecten voor natuur en milieu, dat spreekt mij aan.

Lokaal probeer ik de kernwaarden van GroenLinks te vertalen naar concrete acties, zoals energieneutraal bouwen, het stimuleren van elektrisch vervoer, betere afvalscheiding, maar ook betaalbare woningen, goede zorg en sociale zekerheid, zodat iedereen in Baarn mee kan doen in onze samenleving.

Om medische redenen is Heidi van Otten sinds begin november tijdelijk afwezig. Jeroen Bosman neemt haar taken als fractievoorzitter waar voor 16 weken.

Portefeuilles

  • Goed wonen
  • Groen & Bomen
  • Biodiversiteit
  • Klimaat & Energie
  • Schoon vervoer
  • Bewonersinitiatieven
  • Kunst & cultuur