Over mij

Als wijsgerig ethicus houden mij bezig: verbindingen tussen mensen, continuïteit van de aarde, de armoedeproblematiek (ik ben initiator van Sam2) en de energietransitie (opleiding gevolgd). In navolging van politiek filosoof Hannah Arendt gaat het mij om het openbare debat met argumenten.

Op de lijst van GroenLinks

Vanaf de PPR ben ik automatisch overgegaan naar GroenLinks. Altijd actief geweest: van afdelingsvoorzitter tot aan steunfractielid. Hoewel er ‘slappe momenten’ in GroenLinks geweest zijn, heeft de partij altijd het elan teruggevonden om te staan voor de hoofzaken: Groen en Links (sociaal).

Belangrijke onderwerpen

De klimaatveranderingen, die desastreus op ons afkomen, gaan mij aan het hart. Daarbij moeten wij met argumenten debatteren en vooral luisteren naar anderen met andere invalshoeken en feiten.

In Baarn

Baarn moet een overzichtelijke gemeente zijn met oog voor groen en armoede. Het armoedebeleid kan echt nog veel beter. De energietransitie gaat veel te langzaam. Waarom niet alle platte daken confisqueren voor zonnepanelen met zorg voor die daken en een percentage van de opbrengst voor de eigenaren van vooral de VvE’s? Het ontbreekt de gemeente aan een echte visie met een krachtige bersluitvorming.