Portefeuilles

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Wonen
  • Huisvesting onderwijs en maatschappelijke organisaties
  • Sport en verenigingen
  • Economie en ondernemerschap
  • Toerisme en recreatie
  • Veiligheid en openbare orde.

Over mij

Ik ben Jeroen Bosman (1966), partner van Ciska en pleegvader van Laurens, die inmiddels in Utrecht studeert en woont. Sinds 2007 wonen we met veel plezier in een 19e-eeuws huisje op de Oude Oosterhei.

Taal is mijn passie. Ik studeerde Nederlands met als specialisatie Taalbeheersing. Vandaag de dag help ik als zelfstandig adviseur bedrijven in de bouw, infrastructuur, milieutechniek en sociale werkvoorziening om doelstellingen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg (KAM) helder te formuleren en daadwerkelijk uit te voeren.

In mijn (schaarse) vrije tijd zing ik met Ciska en goede vrienden in een vocal group en trek ik erop uit. Ik reis graag, liefst in warme landen. Verder heb ik interesse in spiritualiteit, religie, geschiedenis en (natuurlijk) taal en politiek.

Verbinding is mijn diepste drijfveer. Samen werken aan iets wat waarde heeft geeft me energie.

Actief bij GroenLinks

Ik ben er vast van overtuigd dat we op een andere, meer liefdevolle manier kunnen omgaan met onszelf, onze medemensen dichtbij en veraf en de aarde waarop we leven. Maar die droom staat onder druk. In onze maatschappij staat al jaren een gure wind. Mensen die het al goed hebben krijgen steeds meer, terwijl kwetsbare mensen onder druk staan en de aarde het niet langer trekt.

Veel mensen pikken dat niet langer. Maar velen zwichten in hun boosheid voor de verleiding van partijen die op zoek zijn naar zondebokken. Ik wil bijdragen aan een ander antwoord op de onrechtvaardigheden van onze samenleving. Problemen aan de basis oplossen en opkomen voor wat kwetsbaar is. If things don’t go right, go left!

Belangrijke onderwerpen

Pleegvader zijn is misschien wel het grootste geschenk in mijn leven. De zorg voor onze pleegzoon heeft me bewust gemaakt van de wereld waarin jonge mensen leven. Een wereld die vaak draait om succes hebben, (veel) geld verdienen en jezelf zo goed mogelijk verkopen. Van winnen of verliezen. Tegelijkertijd ervaren jonge mensen veel onzekerheden. Kunnen ze straks een betaalbare woning vinden? Mogen ze zichzelf zijn, ook als dat niet direct geld oplevert? Krijgen ze wel steun als de druk van het altijd maar moeten presteren te hoog wordt? En is de aarde nog wel leefbaar als ze mijn leeftijd hebben bereikt?

Bij alle belangrijke onderwerpen die we in de gemeenteraad behandelen - of het nou gaat om betaalbaar wonen, de jeugdzorg of de energietransitie - denk ik aan de toekomst van de volgende generatie.

In Baarn

In 2007 kozen we voor Baarn vanwege de menselijke maat en de groene omgeving. En daarvan genieten we tot op de dag van vandaag. Binnen vijf minuten lopen of fietsen we naar onze dorpskern met zijn winkels, cultuur en horeca en binnen een kwartier naar het bos of het weidse polderland.

Velen vinden Baarn aantrekkelijk als plaats om te wonen, te werken of te recreëren. En dan hebben we ook nog natuur die in zichzelf waarde heeft. Maar de ruimte is beperkt. We gaan de komende jaren een Omgevingsvisie vaststellen en daarin zullen we keuzes moeten maken. Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. Een betaalbare woning voor iedereen. Een fijne en groene leefomgeving. En een gemeente waar iedereen wordt gehoord. Daar wil ik namens GroenLinks mijn bijdrage aan leveren.

Meer weten over Jeroen? Beluister zijn interview met RTV Baarn of lees het interview in de Baarnsche Courant.