Over mij

Geboren ben ik in Jakarta, Indonesië. Voor ik in Baarn neerstreek heb ik sinds mijn achtste jaar in Delft en Rotterdam 60 jaar gewoond, waarvan ik 45 jaren gewerkt heb als (wijk)verpleegkundige en als gemeentelijk beleidsadviseur op het terrein Welzijn, Zorg en Jeugd. Na de HBS heb ik de opleiding MGZ aan de Sociale Academie Breda gevolgd om vervolgens naast het werk propedeuse Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus te hebben gedaan en een graad behaald heb als Master in Nursing and Health Education aan de universiteit van Cardiff, Wales.

Op de lijst van GroenLinks

Politieke belangstelling heb ik al in mijn Rotterdamse tijd gekregen, waar ik lid ben geweest van de PSP en later van GroenLinks. Ik ben lid geworden omdat ik GroenLinks beschouwde als een sociale emancipatiepartij. In 1981 sloot ik mij aan bij de Rotterdamse afdeling van de zogenaamde ‘PSP Flikker & Potten – groep’. Deze zette zich mede in voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van gelijk geslacht. Voorts ben ik actief geweest in het Rotterdamse Anti Fascisme Front, in het Roze Front en in de beweging tegen plaatsing van kernraketten in Nederland en in Europa en tegen kernenergie.

Belangrijke onderwerpen

De omgang met de koloniale geschiedenis van Nederland gaat mij aan het hart. Tamelijk onbekend in Nederland is bijvoorbeeld dat bruine Indische mensen, of Indo’s, veelal nazaten zijn van 'Njai’s'. Witte Indische mensen, oftewel 'totoks' waren in Nederlands Indië de bovenlaag, de bestuursambtenaren en plantage- en fabriekseigenaren. Njai’s zijn concubines ('bijvrouwen') geweest van de Nederlandse kolonisten die over de eilanden in de Indische Archipel tussen grofweg de 17e en de 20e eeuw hebben geheerst en vele mannen en vrouwen tot slaaf hebben gemaakt. De basis van de welvaart in Nederland is gelegd door de VOC en met de invoering van het systematische onderdrukkende Cultuurstelsel tijdens Koning Willem I.

Het is van belang de kennis van deze historische feiten levendig te houden, alsmede de halsstarrige en aarzelende houding van de Nederlandse overheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de onderliggende misstanden van de koloniale geschiedenis en de gevolgen ervan.

In Baarn

Baarn is een mooi en rustig dorp, vanwaar uit het goed wonen, wandelen en fietsen is in de omliggende bosgebieden en in Eemland. Het dorpse leven is echter flets vanwege de achteruitgang van de Laanstraat als winkelstraat en de gemiste kans om het theater- en filmuitgaansleven te centraliseren. Het gevolg van deze besluiten behoeft aandacht voor de leefbaarheid in Baarn, evenals de sociale huisvesting voor ouderen en voor jongeren.