Portefeuilles

  • Duurzaamheid, klimaat en energie
  • Mobiliteit, verkeer en vervoer
  • Openbare ruimte
  • Groen en bomen
  • Biodiversiteit en dierenwelzijn
  • Zorg en welzijn
  • Financiën en belastingen

Over mij

Ik heb natuurkunde gestudeerd, ben gepromoveerd en heb daarna bijna 35 jaar als onderzoeker op het Shell-laboratorium in Amsterdam gewerkt. Ruim een jaar geleden ben ik gestopt met (betaald) werken. Nu werk ik als parttime gastmedewerker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en daarnaast ben ik energiecoach bij EnergiekBaarn, bestuurslid van de Baarnse afdeling van de Fietsersbond en voorzitter van de Werkgroep Groene Paaskerk. Tot begin dit jaar was ik voorzitter van de Stichting Welzijn Baarn.

Ik heb vier kinderen uit mijn vorige relatie en inmiddels ook acht kleinkinderen. Een jaar geleden ben ik binnen Baarn verhuisd van een leuk oud huis aan de Faas Eliaslaan (een gemeentelijk monument uit 1904) naar een nieuw energieneutraal huis aan de Plataanlaan. Nu woon ik samen met mijn nieuwe partner Mariette. Ik houd van fietsvakanties, bij voorkeur in heuvelachtige streken. Ook maak ik graag muziek op piano dan wel saxofoon, liefst samen met anderen.

Actief bij GroenLinks

GroenLinks is mijn partij; ik ben actief lid van GroenLinks sinds de oprichting. Ik heb al eerder in de Baarnse gemeenteraad gezeten voor GroenLinks, van 2002 tot 2014. Ik heb dat toen met veel plezier gedaan.

Belangrijke onderwerpen

Er zijn veel onderwerpen waarvoor ik me wil inzetten. De energietransitie om te beginnen. We hebben de verantwoordelijkheid ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen om hen een leefbare wereld na te laten. Een belangrijke uitdaging voor de (lokale én landelijke) overheid is om ervoor te zorgen dat iedereen wordt meegenomen in die transitie, dat mensen met de laagste inkomens niet straks achterblijven in de slechtst geïsoleerde huizen met de hoogste energielasten. We kunnen ons doel van een klimaatneutrale samenleving alleen bereiken als iedereen daar naar vermogen aan bijdraagt.

Een ander onderwerp is de positie van fietsers en voetgangers in Baarn. In de nieuwe Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ worden daar mooie woorden aan gewijd. Nu moeten deze woorden omgezet worden in daden, zodat Baarn niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid voor fietsers en voetgangers een aantrekkelijk en veilig dorp wordt.

Een derde onderwerp dat ik hier wil noemen is transparantie van de besluitvorming. Het enige ‘werkkapitaal’ van een volksvertegenwoordiger is het mandaat, het vertrouwen dat hij van de kiezer heeft gekregen. Transparantie betekent voor mij: aanspreekbaar zijn voor alle inwoners, luisteren naar hun ideeën, zorgen en suggesties, open en eerlijk zijn over de manier waarop hun belangen afgewogen worden en besluiten tot stand komen.

In Baarn

Ik vind Baarn een prachtige plaats, bijvoorbeeld wat de ligging betreft tussen de Utrechtse Heuvelrug en Eemland, met de daarbij behorende verscheidenheid aan natuur en landschappen; de vele parken, bomen en lanen; de veelzijdige historie die je op veel plekken nog kunt terugzien; het bloeiende verenigingsleven, dat gedragen wordt door heel veel actieve vrijwilligers.

Wat kan er beter? Ik zou zeggen: lees het GroenLinks-verkiezingsprogrammaAls ik één punt daaruit zou moeten kiezen, dan is dat wel het feit dat niet iedereen in gelijke mate kan genieten van al het moois dat Baarn te bieden heeft. Zolang er nog mensen aan de kant staan, bijvoorbeeld vanwege armoede, eenzaamheid, lichamelijke of mentale beperkingen, is onze Baarnse samenleving nog niet inclusief genoeg. Samen kunnen we Baarn veranderen.