Iedereen heeft vroeg of laat behoefte aan zorg: als je oud bent, ziek wordt of een kwetsbare fase doormaakt. Als je jong bent en in een moeilijke situatie zit. Als je kind bent en er thuis problemen zijn. Voor ons moeten samenwerking, vertrouwen en omkijken naar elkaar voorop staan bij het verstrekken van zorg. Erop vertrouwen dat mensen niet zomaar zorg aanvragen. Erop vertrouwen dat de zorgverleners competent zijn en dat zij hun taak zorgvuldig uitvoeren.  

De behoefte aan zorg is heel persoonlijk. Vaak schuurt dat met regels en administratie. Dat willen we veranderen door meer maatwerk mogelijk te maken.

We stimuleren collectieve woonvormen, waar ouderen, jongeren en mensen die zorg nodig hebben gemengd kunnen wonen. Dit vergroot de sociale cohesie en maakt onderlinge steun makkelijker.

Kinderen vanaf 12 jaar worden nu, als één van hun ouders hulp nodig heeft, geacht om mee te werken in de huishouding. Ze worden daarmee mantelzorger en hebben geen tijd meer om kind te zijn, of om goed te leren op school. GroenLinks vindt dit onacceptabel.

Wat betreft jeugdhulp vindt GroenLinks het belangrijk snel en integraal hulp aan te bieden in de vorm van een maatwerkplan: één gezin, één plan, één regisseur. Zo kan worden voorkomen dat jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd. Lange wachttijden behoren te verdwijnen.

Door onderwijspersoneel, huisartsen en jongerenwerkers in te schakelen bij de signalering van problemen bij jongeren kunnen veel vragen om hulp worden voorkomen. De gemeente moet initiatieven ontplooien om op scholen en in de wijk huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken.

Om goede jeugdhulp te waarborgen moet de gemeente samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lobbyen voor structureel meer geld voor jeugdhulp. 

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.