In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in 30 regio's samen beslissen waar extra duurzame energie opgewekt zal worden.

Op 9 november staat in de Gooi & Eemlander een artikel over de regionale energietransitie plannen die op dit moment worden gemaakt. Fractievoorzitter Heidi van Otten geeft aan zich zorgen te maken over het gebrek aan zicht op wat er achter de schermen gebeurt. Samen met de fracties van ChristenUnie wil GroenLinks in zes Eemlandse gemeenten een motie indienen waarin een grotere rol voor de lokale politiek wordt opgeÃĢist.