Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht bestaan uit 49 zetels en 48 Statenleden. Op 15 maart 2023 kiezen de inwoners van de provincie Utrecht de nieuwe statenleden. Provinciale Staten bepalen in grote lijnen het beleid van de provincie, en controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren.

Wat zijn de taken van de provincie?

Vraag jij je misschien af wat de provincie voor jouw gemeente kan betekenen? De provincie:

  • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd; 
  • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen; 
  • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
  • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen; 
  • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
  • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water.

Wat heeft GroenLinks al bereikt?

GroenLinks is nu met acht zetels de grootste partij in de provincie Utrecht. In een coalitie met PvdA, D66, CDA en ChristenUnie heeft GroenLinks samen met de coalitiepartners in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een groene, duurzame en sociale provincie. 

Resultaten zijn onder meer:

  • er komt meer ruimte voor ‘wilde’ natuur én voedselbossen;
  • versneld isoleren van woningen van mensen met een kleine beurs;
  • dankzij GroenLinks is de provincie tegen verbreding van de A27 en werkt zij samen met de gemeente aan een alternatief plan om zo Amelisweerd te behouden;
  • er komen veel meer sociale huurwoningen en middenhuurwoningen.

Huib van Essen is gedeputeerde en lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart. Hij vertelt over hoe de provinciale politiek werkt, de resultaten van GroenLinks en de doelen voor de komende jaren. Beluister de podcast.

Kandidaten uit Baarn en Eemnes

Op de kandidatenlijst van de provinciale verkiezingen van GroenLinks staan 2 kandidaten uit Baarn/Eemnes:

Anne Sluijs (1994) is raadslid voor GroenLinks in Baarn en staat als lijstduwer op #26.  Anne: "Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Provincie Utrecht toont aan dat voor de grote problemen, zoals de wooncrisis, klimaatcrisis en stikstofcrisis, duidelijke oplossingen mogelijk zijn. Het zijn problemen die verder gaan dan onze gemeentegrenzen en daarom hebben we de provincie hard nodig." Anne staat achter het verkiezingsprogramma en spreekt als lijstduwer haar steun uit: "Op bijvoorbeeld het gebied van natuurbescherming, het tegengaan van klimaatverandering, het toegankelijk houden van het openbaar vervoer en emancipatie van minderheden kan de provincie echt het verschil maken." Daarom vindt ze het belangrijk dat GroenLinks in de provincie Utrecht opnieuw de grootste wordt en al deze plannen kan uitvoeren.

Job de Haan (1950) is secretaris van GroenLinks Baarn en Eemnes, zijn woonplaats. Hij staat op #29 op de lijst. Dat is best bijzonder omdat GroenLinks in Eemnes geen afdeling en geen eigen vertegenwoordiger heeft in de gemeenteraad. Job: "Toch wil ik graag namens Eemnes op de lijst voor de provincie staan. Ook omdat de uitslag in maart meetelt voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Daar komen GroenLinks en PvdA met een gezamenlijke lijst, en kunnen daarmee de grootste fractie worden." Job woont al 34 jaar samen in Eemnes en is (groot) vader van twee zoons en drie kleinkinderen.

“ De uitslag telt ook mee voor de samenstelling van de Eerste Kamer ”

Help je mee campagne voeren?

We gaan campagne voeren in Baarn & Eemnes om de standpunten van GroenLinks onder de aandacht te brengen. Wil je meedoen? Stuur een e-mail naar onze campagneleider Marc Penard. 

Waterschapsverkiezingen

Het belang van goed waterbeheer neemt toe door extremer weer, watertekorten in hooggelegen gebieden, en wateroverlast en risico op overstromingen in laaggelegen gebieden.

Mariette van Oosterwijk Bruyn woont in Baarn en staat op #21 van de kieslijst voor het waterschap Water Natuurlijk Vallei en Veluwe: "Water Natuurlijk zet zich in voor schoner water, voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en wil ruimte bieden voor het winnen van warmte uit water. Dat zijn ambities waar ik mij achter kan scharen en graag voor wil inzetten. Kennis van de landschapsgeschiedenis en van de cultuurhistorie maakt het mogelijk om gefundeerde keuzes te maken voor de ruimtelijke kwaliteit." Na een werkzaam leven in het onderwijs (burgerschapskunde in het MBO) heeft Mariette een master landschapsgeschiedenis gedaan: "Met die verworven kennis zet ik mij graag in voor het behoud en de verbetering van de omgevingskwaliteit." 

Lees het Programma Waterschapsverkiezingen van WN Vallei en Veluwe en bekijk de kandidatenlijst. De lijst WN heeft de steun van GroenLinks en D66.

Mensen in GroenLinks-jasje zwaaien passagiers richting de Klimaatmars uit.

Menselijk,
Eerlijk,
Duurzaam.

Waar wij voor staan

Klimaatdoelen halen. De klimaatcrisis is nu. We gaan woningen versneld isoleren.

Wonen betaalbaar maken. Wonen is een recht. We bouwen betaalbare woningen voor studenten, lage en middeninkomens. We beschermen daarbij het groen.

Natuur en landbouw versterken. We herstellen de natuur. We breiden natuurgebieden uit en behouden Amelisweerd. We helpen boeren vergroenen.

Mensen vooruit helpen. We compenseren de gestegen prijzen. We zorgen voor betaalbaar openbaar vervoer. We pakken ongelijkheid en discriminatie aan.

Het kan gewoon. Echt! Als we stoppen met marktwerking in energie, openbaar vervoer en woningmarkt. Als we stoppen met miljardensubsidies voor vervuilende bedrijven en ervoor kiezen echt eerlijk te delen.