Zo'n 4 jaar geleden diende toenmalig raadslid en huidig bestuurslid Jeroen Bosman een motie om deze tekst op een voor iedereen zichtbare plek in het gemeentehuis te plaatsen: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Zoals de Baarnsche Courant memoreert: 'Artikel 1 werd van tafel geveegd. Alleen de initiatiefnemers GroenLinks en de toenmalige LTS van Tinus Snyders stemden voor. De andere fracties spraken van zinloze symboolpolitiek.'

Dat dit duidelijk geen zinloze symboolpolitiek is, blijkt wel uit de verharding van het debat en de steeds minder verhulde racistische en discriminerende uitingen die we om ons heen horen en op sociale media zien. Het lijkt bijna normaal te worden, en dat is het niet. Wij zijn daarom blij met dit belangrijke statement. In Baarn telt iedereen mee.

Foto: burgemeester Mark Röell via Twitter.