"Vandaag gaan mijn gedachten terug naar 16 december 2020. Op die woensdagavond pleitte GroenLinks samen met drie andere fracties hartstochtelijk voor een nieuw te bouwen Cultuurhuis op de Arcade.
Tot op de dag van vandaag ben ik van mening dat we dat hadden moeten doen.

Maar we hebben het niet gedaan. De raad koos met de kleinst mogelijke meerderheid voor het plan om theater en bibliotheek te huisvesten op de bestaande locatie aan de Rembrandtlaan. Voor een bedrag van - toen nog - €9,8 miljoen. Met de clausule dat het college het plan opnieuw naar de raad zou brengen als het definitieve bedrag hoger zou uitpakken.
En vandaag is het zover. De dag die je wist dat zou komen.

In aanloop naar deze dag heeft onze fractie veel inwoners gesproken en van alle kanten gevraagde en ongevraagde adviezen gekregen. Met argumenten vóór en argumenten tegen het raadsvoorstel. Argumenten die getuigden van betrokkenheid en bijna altijd hout sneden.
Als raadsleden zitten we hier om dilemma's af te wegen en uiteindelijk keuzes te maken. Ja of nee. Net als in december 2020.

Op de momenten dat we die dilemma's wegen - en dat waren er vele de afgelopen tijd - helpt het om terug te gaan naar de oorsprong. Wat vinden wij en de mensen die ons hebben gekozen het beste voor Baarn? En dan komen we er als fractie steeds opnieuw op uit dat wij een gemeente voor de gemeenschap willen zijn. Daarvoor zitten we hier.

GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt dat we dromen van een plek in het centrum van ons dorp waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en in contact komen met ons rijke culturele, sociale en maatschappelijke leven. Daarin worden we gesteund door betrokken Baarnaars die binnen de Gouden Driehoek met de gemeente werken aan een levendig centrum. Een levendig centrum, met in het hart de Brink en omgeving als plaats waar culturele, sociale en maatschappelijke initiatieven bloeien.

Hoe je het ook wendt of keert: de bibliotheek hoort daarbij. Een bibliotheek die in ontwikkeling is. Die meer en meer uitgroeit van een pure boekenuitleen naar een plaats met een brede culturele, maatschappelijke en educatieve rol. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich ontwikkelen. Literair en digitaal.
En keer op keer blijkt dat onze inwoners massaal vinden dat die bibliotheek thuishoort in het centrum.

De grootste moeite die wij met het raadsvoorstel hebben is dat het wegbeweegt van deze droom. Het brengt culturele initiatieven maar voor een klein deel samen en dan ook nog op de verkeerde plaats. We worden er niet enthousiast van. Maar het gaat ons wel bijna €12 miljoen kosten. En nog miljoenen extra als we willen dat het pand net zo duurzaam is als we - terecht - van anderen eisen.

Dat alles neemt niet weg dat we grote waarde hechten aan de kernactiviteiten van de Speeldoos: inwoners van Baarn en omgeving in aanraking brengen met podiumkunsten. Met aan de ene kant de grote publiekstrekkers - toneel, cabaret, dans en film - in een theaterzaal die door artiesten wordt geroemd om zijn intieme karakter en aan de andere kant de vele verenigingen en initiatieven die jong en oud laten dromen om misschien ooit op het grote podium hun talent over het voetlicht te brengen. Of hen gewoon een middag of avond spelvreugde bieden.

Gisteren was een groot deel van deze raad op werkbezoek in de Speeldoos. Daar hebben we gehoord en gezien dat er flink wat moet gebeuren om de Speeldoos toekomstbestendig te maken.

Wat de fractie van GroenLinks betreft geven we subiet het onderhoudsbudget vrij om een aantal acute gebreken met spoed te verhelpen. Denk aan de toneelbrug boven de hoofden van het publiek die niet meer veilig is, en de antieke elektrische installatie die niet aan wet- en regelgeving voldoet. Denk aan de lampen die meer energie omzetten in hitte dan in licht, met alle gevolgen voor het binnenklimaat en verre van duurzaam. Aan de lekkages in de kleine zaal. Maar ook aan het feit dat het podium nu ontoegankelijk is voor spelers met een beperking.

Daarnaast is het essentieel om vanavond met elkaar te verkennen hoe we de Speeldoos perspectief bieden om nog een hele tijd het centrum voor de podiumkunsten in Baarn te zijn. Zo is er nu geen omloop achter het podium, zijn de kleedkamers en de bijbehorende toiletten krap bemeten en tocht het in de artiestenfoyer als de laad- en losdeur opengaat. Dat betekent nu al dat de Speeldoos bepaalde producties niet in huis kan halen. En dat bepaalde artiesten niet meer willen komen.

Wat onze fractie betreft gaan we de komende twee weken raadsbreed aan de slag om kaders te formuleren waarmee het college samen met het bestuur een plan van aanpak te maken voor het toekomstbestendig maken van de Speeldoos. Daarbij kan de inventarisatie van Stead Advisory behulpzaam zijn.

Wij hebben één debatpunt:

Debatpunt

Vinden we het belangrijk dat de Speeldoos voor langere tijd behouden blijft als centrale plaats voor de podiumkunsten? En dat de consequentie is dat we moeten investeren om het pand toekomstbestendig te maken? Wanneer vinden we de Speeldoos toekomstbestendig? Aan welke levensduur denken we? En wat is het ons waard?"

Kijk het debat terug van 8 februari 2023