Begin april is de Spoedwet Digitaal Vergaderen en Besluiten aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de gemeenteraad van Baarn sinds een maand online mag vergaderen. Voordat het zover was, is er hard gewerkt aan de techniek op orde krijgen: want online vergaderingen moeten wél openbaar zijn en dat laten de standaard vergadertools niet zo maar toe. Op 22 april was het dan eindelijk zover: we hebben voor het eerst online vergaderd en ook online besluiten genomen. In een aparte blog vertel ik hierover verder: lees hier verder!

In deze terugblik vertel ik over de groenvisie, afvalbeleid, het niet openbaar maken van stukken en de opvang van vluchtelingenkinderen. Want de maand april was ‘gewoon’ een drukke maand met veel belangrijke onderwerpen in de raad.

Groenvisie

In april werd de nieuwe GroenVisie voor Baarn unaniem aangenomen door de raad. Een belangrijk document waar veel van onze leden en sympathisanten aan meegewerkt hebben. Ik ben dan ook erg blij met deze visie, want meer dan ooit beseffen we dat groen in onze direct leefomgeving belangrijk is. Belangrijk voor ons welzijn, voor onze gezondheid. Nu we al meer dan een maand in en om het huis verblijven groeit het besef dat groen onmisbaar is. De visie gaat over het versterken en behouden van ons groen. Dat zou dan ook de basis moeten zijn voor alle beleid EN uitvoering. Daarom heb ik de wethouder gevraagd om het nog op te stellen uitvoeringsplan in te leiden met het volgende motto: “Dit uitvoeringsplan is erop gericht dat we in Baarn het groen behouden en waar mogelijk versterken. De activiteiten die in dit plan zijn beschreven dragen daaraan bij. Het kan namelijk niet vaak genoeg benadrukt worden dat we onze identiteit danken aan ons groen. Het maakt me dan ook droevig dat ik op steeds meer plekken in Baarn het groen zie verdwijnen. In de openbare ruimte, maar ook in de tuinen. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar een uitvoeringsprogramma met concrete acties om deze trend voor eens en voor altijd te keren.”

Afvalbeleid

Afval is een belangrijk thema voor GroenLinks Baarn. Wij vinden dat er onvoldoende wordt gedaan aan afvalreductie en hebben in het verleden het college dan ook vaak gebrek aan ambitie verweten. Zo ook deze keer. Een aantal jaren geleden zijn we gestart met de implementatie van omgekeerd inzamelen. De raad vond de planning van het college te langzaam en gaf opdracht te versnellen. Het college volgde alsnog haar eigen planning, waardoor de implementatie nu pas in een afrondende fase komt. Bovendien is de communicatie hierover zeer gebrekkig. We kunnen dus nog niks zeggen over de effecten. Wel wordt duidelijk dat we de doelstellingen bij lange na niet halen. Er moet dus een tandje bij. Het stuk in maart en april voorlag borduurde voort op de ingeslagen weg. Daar kunnen wij ons niet in vinden. GroenLinks wil dat Baarn stevig inzet op afvalreductie. Nu ligt de focus uitsluitend op betere afvalscheiding. Dat is onvoldoende. We moeten niet alleen toe naar een reductie van ons restafval maar ook naar substantieel minder PMD, minder papier en het anders omgaan met ons GFT. Ik word dan ook boos als ik zie dat alle inwoners een grote PMD-container hebben ontvangen. Dit geeft een verkeerd signaal. PMD is niet een grondstof voor nieuw plastic zoals glas dat is. De hoeveelheid plastic wordt een steeds groter mondiaal probleem. Inzetten op reductie van PMD moet dan ook onderdeel zijn van het afvalbeleid.

Foto van uitpuilende kliko's.

Dan nog even over het zwerfafval.

Het is de laatste tijd wel erg stil rondom het project Houd Baarn Schoon. Hierover zien we ook niks terug in de uitgangspunten voor het nieuwe afvalbeleid. Ik vroeg de wethouder welke preventieve maatregelen we de komende periode kunnen verwachten. Het rapport van Nederland Schoon wat was toegevoegd aan het voorstel na aanleiding van technische vragen is niet zo positief als gehoopt, met name als het gaat om fijn zwerfafval en de vindbaarheid van afvalbakken. Maar ook het aantal afvalbakken in de openbare ruimte is niet overal voldoende. Dat zie ik ook met eigen ogen als ik door het centrum loop. Uitpuilende afvalbakken, met als gevolg rondslingerend afval. En zwerfafvalkliko’s die worden aangevraagd en geplaatst op plekken waar een vaste afvalbak nodig is, bij een bankje of op een parkeerplaats bijvoorbeeld. Die vervolgens ook nog eens veel te weinig worden geleegd. Zwerfafval is een serieus probleem en verdient ook een prominente plek in ons beleid.

Moties

Tot slot, deel ik graag de moties die wij, samen met o.a. BOP  en PvdA, hebben ingediend tijdens de afgelopen raadsvergadering. De eerste ging over de opvang van vluchtelingenkinderen.
De vluchtelingen in de Griekse kampen zitten in permanente lockdown. Niet weken, maar al maanden tot jaren. Zonder de mogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden. Dat leidt tot enorme risico’s waarvan de consequenties niet zijn te overzien. Met onze motie roepen wij de gemeente Baarn op om vluchtelingenkinderen op te vangen. We beseffen dat de opvang van kinderen uit deze kampen een druppel is op de gloeiende plaat, maar we zijn er ook van overtuigd dat we juist nu voor deze kwetsbare groep moeten opkomen. We zijn dan ook blij dat de motie die oproept tot de opvang van deze kinderen in Baarn is aangenomen.

De tweede motie ging over het openbaar maken van documenten die betrekking hebben op het participatietraject rondom de herontwikkeling van Landgoed Soestdijk.
Het is in deze tijd al lastig genoeg om onze democratische processen in leven te houden. Ons werk als gemeenteraadslid kunnen wij niet doen als documenten achtergehouden worden of als deze slechts vertrouwelijk in te zien zijn, waardoor we er niet in het openbaar over kunnen spreken. Het is een principiële kwestie maar van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie.

Na een toezegging van de wethouder om een deel van de informatie openbaar te maken, een strategische zet van het college, bleef er helaas onvoldoende steun over voor onze motie.