Tijdens het debat sprak onze waarnemend fractievoorzitter Jeroen Bosman de volgende woorden uit:

"‘Locatiekeuze huisvesting theater en bibliotheek’. De naam van het agendapunt zegt alles. Het college probeert met veel woorden en cijfers de raad te bewegen om twee culturele instellingen te huisvesten die zich zorgen maken over hun voortbestaan. Begrijpelijk. En het college kiest daarbij voor een verouderd, niet duurzaam gebouw in een woonwijk, dat een flinke opknapbeurt nodig heeft.

Die insteek is terug te zien in de scores op de criteria. Die spitst zich uitsluitend toe op de zorgen van de instellingen. Geen wonder, want alleen die zijn aan het woord geweest. Maar het gaat over zo veel meer. Iedere makelaar kan ze opdreunen: Locatie, Locatie, Locatie. Dat zijn drie sterren. Geen twee.

Voorzitter, GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt. Als je serieus wilt werken aan een Levendig Centrum - en daar heeft deze raad voor gekozen - haal je een basisvoorziening als de bibliotheek daar niet weg. Integendeel: dan grijp je iedere kans aan om kunst en cultuur juist naar het centrum te trekken.

En dan hebben we het niet alleen over een theaterzaal voor de avonduren. Maar over een plek waar ook overdag reuring is. Met een moderne, uitnodigende bieb. Met te huren ruimte voor kunstgezelschappen. Een Escher-belevingscentrum. Een lichte centrale ruimte met uitzicht over de Brink. Waar ouderen na de markt onder het genot van een kopje koffie samenkomen. Waar jongeren samenwerken aan schoolprojecten. Waar besturen en werkgroepen van verenigingen de koppen bij elkaar steken. Of waar je op weg naar de speciaalzaak even binnenwandelt om de kranten door te nemen. Kortom: waar Baarnaars elkaar ontmoeten.

De Brink als bruisend hart. Met centrumondernemers die daar de vruchten van plukken. En nieuwe ondernemers die daarop inspringen en zich vestigen in een deel van de Laanstraat dat nu met leegstand kampt. Omdat het dáár te doen is. Wij zijn er heilig van overtuigd dat de Speeldoos en de bibliotheek daarvan gaan meeprofiteren.

Is dit een dagdroom? Ja. Maar wel een dagdroom die wordt onderschreven door mensen die het kunnen weten. Iedere trendwatcher en iedere stedenbouwkundige zegt: als je de kans krijgt om cultuur naar het centrum te halen, ben je wel gek als je die voorbij laat gaan.

Laten we ons als volksvertegenwoordigers de komende week voorbereiden op een besluit dat essentieel is voor de leefbaarheid van ons dorp in de komende vijftig jaar. Laten we een Coalition of Vision smeden."

Het hele debat over dit onderwerp is vanaf 3:44 terug te kijken via deze link

Besluitvergadering

De vergadering waarin de raad over dit onderwerp stemt, vindt plaats op 16 december vanaf 20:00 en is te volgen via RTV Baarn of de raadsinformatie-site

Dit zal ook een bijzondere vergadering zijn voor onze fractie omdat we afscheid nemen van raadslid Allal Ennahachi, Suus Diemel-Dijkhuizen verwelkomen als nieuw raadslid, en Jan de Leeuw geïnstalleerd wordt als nieuw steunfractielid.