Investeren in een levendig centrum, of toch niet...

In maart nam de gemeenteraad een besluit over de Kredietaanvraag realisatie vernieuwbouw Theater-bibliotheek. Er werd een bedrag van 3,76 miljoen gevraagd voor de verbouwing van de Speeldoos.

GroenLinks is altijd kritisch geweest over deze plannen. Wij zien liever een plek in een centrum van Baarn waar alle voorzieningen samen komen. Een modern, multifunctioneel Cultuurhuis op de Brink. Dat kost meer geld, maar levert volgens ons ook veel meer op. Er is gesproken over synergievoordelen die het samenbrengen van theater, bibliotheek en volksuniversiteit onder 1 dak met zich meebrengen. Die zien wij ook, maar wij zien dat veel breder. Hier passen ook ander culturele en maatschappelijke functies bij. Laten we daarom een bruisend centrum creeren, waarin cultuur, educatie en welzijn samenkomen.

Geen onderzoek naar Cultuurhuis in het centrum
Zowel in 2016 als in 2017 kreeg GroenLinks de handen niet op elkaar voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Cultuurhuis in het centrum van Baarn. Het behoud van de beide voorzieningen weegt voor ons zwaar, maar de twijfel of samenvoegen van voorzieningen aan de Rembrandtlaan de juiste weg is, neemt steeds meer toe. We voelen ons gesteund door al die inwoners en ondernemers die zich de afgelopen maanden lieten horen. Naast 1900 handtekeningen van bewoners, ontvingen wij ook 95 oproepen van ondernemers om de bibliotheek niet weg te halen uit het centrum van ons dorp. Ook tijdens de raadsvergadering was het aantal insprekers groot. Met bevlogen verhalen over het belang van culturele en maatschappelijke voorzieningen voor ons centrum. Daarom heb ik ons oorspronkelijke geluid en de twijfels die we hebben bij dit plan nog steviger laten horen. GroenLinks heeft namelijk vanaf het begin gezegd, dat samenvoegen van de Speeldoos en de bibliotheek een heel goed plan is, maar niet op de voorgestelde locatie.

Voorstellen voor Hoofdstraat 1
Naast de vele handtekeningen worden wij ook gesterkt in onze visie door de voorstellen voor Hoofdstraat 1. Het voorstel van het college is “dat op deze locatie culturele en maatschappelijke organisaties kunnen worden gehuisvest, waarbij dan een levendig verzamelgebouw ontstaat. (...) met behoud van de belangrijke sociale functie waarin de leeszaal nu op die plek voorziet.” We gaan dus het uitplaatsen van voorzieningen compenseren met een levendig verzamelgebouw voor culturele en maatschappelijke organisaties met een sterke sociale functie. Dat is precies wat wij bedoelen met een cultuurhuis.

En blijkbaar vindt ook de rest van de raad het belangrijk dat deze functie in het centrum blijft bestaan. Dus waarom dan investeren in de verbouwing van een theaterfoyer tot bibliotheek, want meer is het niet. Niet de theaterzalen worden gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van deze tijd, maar de foyer. En natuurlijk heeft dit voordelen. Maar het blijft hinken op twee gedachten. 3,76 miljoen investeren in de Rembrandtlaan EN nog eens een miljoen aan de Hoofdstraat, plus alle jaarlijkse kosten om het centrum overeind te houden.

Kortom. Wij stemden tegen het voorstel.

Helaas mocht dit niet baten. De meerderheid van de raad stemde in met de verbouwing van de Speeldoos en de verhuizing van de bibliotheek naar de Rembrandtlaan. Zonder gedegen onderzoek naar alternatieve oplossingen. Zonder het belang van het centrum bij de besluitvorming te betrekken. Zonder garanties over het voortbestaan van deze voorzieningen in de toekomst.