Huib van Essen was afgelopen vier jaar gedeputeerde Ruimtelijke ordening, Omgevingsvisie, Energie en Klimaat. Hij nam onder meer het initiatief tot het regionaal woningbouwproject Ontwikkelbeeld ‘Regio Amersfoort Centraal’. De kern ervan is voldoende betaalbare woningen in een groene recreatieve omgeving. Zo is de zuidelijke Eempolder bij hem in beeld om natuur, recreatie en natuurvriendelijke vormen van landbouw een plek te geven.

Om de energietransitie te versnellen werden de afgelopen jaren scholen, sport-, zorg- en culturele instellingen ondersteund bij verduurzaming van hun gebouwen en bij het plaatsen van zonnepanelen. Samen met de gemeente Baarn wil Van Essen onderzoeken of de warmte uit de Eem kan worden benut voor warmtenetten waardoor ook Baarnse wijken van het gas af kunnen. Huib: “De urgentie om klimaatverandering aan te pakken, de natuur weer gezond te maken en te zorgen voor meer betaalbare woningen is groter dan ooit”. 

Waterschapsverkiezingen

Tijdens de verkiezingsmanifestatie zaterdag op de Brink, is ook Frans ter Maten (1e locodijkgraaf van het Heemraad Wonen en Zuiveren/Waterschap Vallei en Veluwe) aanwezig. Frans is lijstduwer van Waterschap Natuurlijk, een partij die de steun heeft van D66 en GroenLinks. Frans: “De dijken langs de Eem zijn op sterkte en het waterschap beheert deze dijken. Op de rioolwaterzuivering Soest wordt o.a. het rioolwater uit Baarn gezuiverd. Het resterende slib wordt naar Amersfoort getransporteerd waarna het waterschap daar bijna 100% fosfaat uithaalt en na vergisting biogas produceert.”
Het Waterschap werkt samen met de gemeente Baarn aan het ‘klimaat robuust’ maken van het versteende stedelijke gebied. Daarbij worden inwoners gestimuleerd om de tuinen groener te maken zodat het regenwater na hoosbuien in de tuin kan infiltreren. Vanuit Baarn staat Mariette van Oosterwijk Bruijn op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk (Lijst 4-21).

Huib van Essen en Frans ter Maten gaan zaterdag op de Brink in gesprek met inwoners van Baarn en Eemnes. Hierbij zijn ook aanwezig de Baarnse lijstduwer Anne Sluijs (PV staten lijst 1-26) en de wethouder voor GroenLinks in Baarn Steven de Vries.