Anne is een van de drie raadsleden van GroenLinks die in maart 2022 aan de klus van vier jaar is begonnen.

Heb je je politieke interesse van huis uit meegekregen?

Indirect misschien wel. Mijn ouders zijn niet politiek actief, maar wel maatschappelijk betrokken. Mijn moeder is actief als vrijwilligster voor Oekraïense vluchtelingen in mijn geboorteplaats Montfoort. En mijn vader is daar betrokken bij de Wereldwinkel. Mijn politiek bewustzijn is echter vooral ontstaan tijdens mijn studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Nederlands is een brede studie waardoor je in aanraking komt met veel maatschappelijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, politiek, macht, inclusie en natuurlijk ook het koloniale verleden van Nederland. Dat verruimde mijn kijk op de maatschappij. 

Waarom GroenLinks?

Aan het begin van de coronacrisis, ik woonde inmiddels in Baarn, kwam een aantal zaken samen die mij stimuleerden om iets te gaan doen met mijn betrokkenheid. Er ontstond een gevoel in de samenleving dat echte verandering nu mogelijk was. Rond die tijd kwam er in Nederland ook steeds meer aandacht voor de Black Lives Matter-beweging en de klimaatmarsen. Ik ging op zoek naar een vorm van activisme, een manier om bij te dragen aan verandering die bij mij past. Mijn eerste stap was lid worden van een politieke partij. De standpunten van GroenLinks passen heel erg bij mij, en ik had ook al eerder op die partij gestemd. 

De combinatie van 'rood en groen' is noodzakelijk om grote problemen op te lossen. De klimaatverandering is daar een goed voorbeeld van. Ongelijkheid in de wereld is nauw verbonden met het klimaatprobleem. We betalen in het Westen nu geen eerlijke prijs voor de producten die gemaakt worden aan de andere kant van de wereld en onze aarde uitputten. Alleen als we stoppen met uitbuiting van mensen en de natuur, zullen we echt een verandering in gang zetten om het klimaat te verbeteren. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in een inclusieve samenleving en in emancipatievraagstukken. Die onderwerpen zijn ook erg belangrijk voor GroenLinks. 

Ik verdiepte me vervolgens wat meer in de activiteiten van GroenLinks Baarn. Dat leidde al snel tot contact met het bestuur waar Jeroen, nu fractievoorzitter, toen ook deel van uitmaakte. Ik werd actief voor de afdeling en werd ook bestuurslid. 

Wat betekent het voor jou dat je met voorkeurstemmen gekozen werd?

Heel concreet dat ik in het diepe werd gegooid en meteen raadslid werd, zonder eerst ervaring te hebben opgedaan als steunfractielid. Gelukkig heb ik het werk snel eigen gemaakt en heb ik er ook echt plezier in. 

Volgens mij is het voor het resultaat van elk debat belangrijk om een onderwerp vanuit verschillende kanten te bespreken. Dat ik als jonge vrouw aan de vergadering deelneem, heeft dus invloed op de besluitvorming. Daarnaast is het voor mij vanzelfsprekend dat de helft van de wereldbevolking ook in de politiek en op andere plaatsen vertegenwoordigd is. 

GroenLinks levert een wethouder en is coalitiepartij. Wat merken de inwoners van Baarn daarvan?

Veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma vind je terug in het coalitieakkoord. De komende jaren komen die aan de orde in het gemeentelijk beleid. Mensen zullen merken dat we werken vanuit vertrouwen. En we doen ons best voor meer samenwerking met de inwoners en de organisaties in Baarn. De overheid is er voor de mensen.

Een voorbeeld uit het coalitieakkoord, waar de invloed van GroenLinks echt het verschil maakt, is de paragraaf Baarn voor iedereen. Daar staat dat iedere inwoner van Baarn mee moet kunnen doen aan de Baarnse samenleving, ongeacht afkomst, arm of rijk, de buurt waar je woont, wel of niet een handicap en ga zo maar door. Er is in onze gemeente geen plaats voor uitsluiting om welke reden dan ook. Ik zie het als mijn opdracht als politica om eraan bij te dragen dat over vier jaar de ongelijkheid in Baarn verminderd is. Het voorkomen van ongelijkheid is iets wat mij persoonlijk erg motiveert.

Daarbij aansluitend, ik ga me zeker ook inzetten voor de jongeren in Baarn. Er is in 2022 in opdracht van de gemeente een uitgebreid onderzoek gedaan naar hun wensen, en daar kunnen we wat mij betreft mee aan de slag. 

Waarom sta je op de kieslijst voor de Provinciale Staten?

Ik ben gevraagd als lijstduwer omdat de kandidatencommissie kandidaten wil hebben vanuit de hele provincie Utrecht. Ik vind het ook belangrijk om GroenLinks inhoudelijk te steunen in de provincie. Het provinciebestuur heeft meer invloed dan het op het eerste gezicht lijkt, én het raakt ook de gemeentepolitiek. De provincie maakt beleid dat ondersteunend kan zijn voor wat een gemeente wil en kan realiseren. Gewoon omdat gemeentebeleid geen rekening houdt met gemeentelijke grenzen. 

Met steun van de provincie kunnen we samenhangend regiobeleid realiseren, bijvoorbeeld over natuurbeheer en natuurbescherming. Maar er zijn ook zaken die van groot belang zijn voor onze gemeente waarover de provincie Utrecht zelfstandig beslissingen kan nemen. Wij vinden de bereikbaarheid van Lage Vuursche met openbaar vervoer heel belangrijk. Maar het is de Provincie die dat besluit neemt, niet het gemeentebestuur van Baarn. Het is dus van groot belang dat de visie van GroenLinks luid en duidelijk klinkt in het provinciehuis. Daarom roep ik iedereen op: ga GroenLinks stemmen op 15 maart! Een andere reden om GroenLinks te stemmen is natuurlijk de samenstelling van de Eerste Kamer.

Voel je je al thuis in de Baarnse politiek?

We zijn in juni 2022, met de installatie van het nieuwe college, voor mijn gevoel pas echt begonnen met ons werk. In het eerste jaar neem je zoveel mogelijk in je op, ontwikkel je jezelf én leer je prioriteiten stellen. Ik vond het afgelopen jaar heel leerzaam en mijn beeld van de politiek is in positieve zin veranderd. Vaak wordt de mening die mensen hebben over 'dé politiek' bepaald door de indruk die ze hebben van de landelijke politiek. Helaas is dat beeld, soms ook terecht, niet positief. Het is jammer dat dat afstraalt op de gemeentelijke politiek.

Mijn ervaring is in elk geval dat het veel genuanceerder is. De mensen die ik meemaak in de Baarnse politiek zijn mensen met goede bedoelingen. Misschien niet altijd met dezelfde politieke doelen, maar daarover ga ik graag met hen in debat. Dat doe ik vol overtuiging en op basis van de visie van GroenLinks.