Het Regenboogstembusakkoord werd ondertekend in Mi Casa Su Casa, waar regelmatig de regenboogvlag uithangt. Namens GroenLinks ondertekende onze lijsttrekker Jeroen Bosman het akkoord. Daarnaast waren de kandidaten Anne Sluijs, Nico Filon en Suus Diemel-Dijkhuizen aanwezig. Zij zetten zich in het bijzonder in voor diversiteit en inclusie.

Met het ondertekenen van het Regenboogstembusakkoord hebben wij toegezegd ons in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. De ondertekenaars spannen zich in om in de komende collegeperiode deze maatregelen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie uit te voeren:

  • Inclusief beleid voeren
  • Veiligheid bevorderen
  • Veilig schoolklimaat realiseren
  • Iedereen telt mee
  • Zichtbaarheid bevorderen

Het akkoord sluit precies aan op wat GroenLinks belangrijk vindt en waarvoor wij zullen opkomen. GroenLinks staat voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen. Bekijk ook ons standpunt: Een inclusieve gemeente of lees ons hele verkiezingsprogramma.

Jeroen tekent het akkoord.