Politiek van de 21e eeuw

"De verkiezingsuitslag van 20 maart laat zich op verschillende manieren interpreteren. Maar een ding is overduidelijk: Nederlanders vragen om verandering. Om ander beleid, maar vooral ook een andere manier van politiek. Daarvoor kijkt een groot deel van de Nederlanders naar GroenLinks. Nooit eerder had GroenLinks zo’n grote fractie in de provincie Utrecht (we zijn gegroeid van 7e naar 1e partij in de Staten). Ik ervaar dit als een oproep aan mijzelf, als volksvertegenwoordiger. Daarom wil ik een antwoord geven en je vertellen over de manier waarop ik mijn functie wil invullen de komende jaren."  - Heidi van Otten

Veranderende samenleving

De representatieve democratie zoals we die kennen is niet meer van deze tijd. De samenleving is veranderd, en het democratisch proces moet mee veranderen. De taak van volksvertegenwoordigers vandaag de dag is daarmee breder dan het afwegen van belangen en het maken van keuzes voor je inwoners. Een moderne democratie is er een waarbij politici en inwoners samen optrekken. 

Gelukkig is er in de afgelopen jaren al het een en ander veranderd in onze gemeenteraad. Als voltallige raad trekken wij de samenleving in, een aantal keer per jaar, om dichterbij onze inwoners te komen. Dit doen wij als ‘raad op pad’ om te horen wat er speelt en verbinding te leggen met inwoners die direct betrokken zijn bij de zaken waar wij besluiten over nemen. Het belang hiervan wordt raadsbreed onderkent. 

Verbinden

Vanuit GroenLinks wil ik deze verbinding echter verdiepen en Baarnaars sterker het gevoel geven dat zij invloed hebben op de politieke besluitvorming in Laanstraat 1. Het is mogelijk om als inwoner in te spreken, aan te schuiven bij de fractievergadering, contact met raadsleden, wethouders en burgemeester te zoeken. Toen de vernieuwbouw van de Speeldoos-bibliotheek vorige maand op de raadsagenda stond, en deze maand Paleis Soestdijk, deden velen van jullie dit ook. Jullie betrokkenheid is een groot goed. Het zorgt ervoor dat belangen in beeld komen, duidelijk wordt waar behoefte aan is en het kan de kwaliteit van het beleid vergroten.  

Om deze betrokkenheid verder te ondersteunen deed ik eerder een aantal suggesties aan de raad. Deze voorstellen – het ondersteunen van een burgerbegroting, wijkbudgetten, G1000 bijeenkomsten of de zogenaamde ‘dorpsoploop’, waar inwoners samen plannen maken en in gesprek gaan over de toekomst van hun dorp – haalden geen meerderheid. Daarom wil ik voortaan proberen om vanuit mijn eigen partij inwoners meer mogelijkheden te bieden om aan te haken. Waarbij twee zaken belangrijk zijn. In de vormen die ik zojuist opsomde (burgerbegroting, wijkbudget, G1000, etc.) zitten belangrijke elementen, die ontbreken in de inspraakmogelijkheden die we vandaag al hebben: (1) lage drempels & (2) timing. En hier zie ik een kans voor positieve verandering.

Lage drempels

Aanhaken bij het politieke proces vraagt op dit moment vrij veel kennis – van wat er nu op de raadsagenda staat, welke besluitvormingsfasen er zijn, welke rechten je hebt als inwoner – en een zekere mate van politiek zelfvertrouwen. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om te handelen naar de gedachte dat je stem telt en het belangrijk is om deze te laten horen. In de ervaring van mensen zijn drempels hoog. 

Hoeveel prettiger zou het zijn als je je niet direct tot de politiek zou hoeven te verhouden, maar betrokken kan zijn bij besluitvorming aan de hand van jouw alledaagse activiteiten en interesses. En gezamenlijk op kunt trekken met andere inwoners hiervoor, zonder in een stichting of vereniging te hoeven stappen. Deze laagdrempeligheid kennen we nog niet in Baarn.

Timing

Op dit moment raken inwoners meestal pas betrokken bij besluitvorming, zodra een onderwerp op de raadsagenda staat wat voor hen belangrijk is. Binnen 3-4 weken is het besluit genomen en verdwijnen deze inwoners weer uit beeld. Vanwege de korte aanlooptijd, is het voor velen lastig om aan te haken.
Hoeveel prettiger zou het zijn om aan te haken bij een traject met een lange aanlooptijd, waar raadsleden en inwoners gezamenlijk de verschillende opties die op tafel liggen kunnen onderzoeken. De tijd vóór het besluitvormingsproces benutten we vrij weinig in Baarn.

De weg vooruit

Politiek van de 21e eeuw bestaat volgens mij uit het creëren van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden, waar inwoners met elkaar in gesprek kunnen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Die vervolgens kunnen leiden naar politieke betrokkenheid.
Binnen onze GroenLinks afdeling hebben we al de eerste stappen hier naartoe gezet: zo organiseerde leden in november 2018 een thema-avond over ecologisch groenbeheer. Daarop organiseerden ze in februari jl. drie dialoogtafels voor Baarnaars over groenbeheer: de eco-tafels. De aanwezigen besloten vervolgens een brief te schrijven aan de raad met daarin een oproep voor een visie op groenbeheer. In maart is het voorstel voor een groenvisie bijna unaniem aangenomen.

Deze ervaring sterkt mij in het idee dat verandering begint in de samenleving. Vanuit een brede maatschappelijke beweging krijgen idealen vorm. Het is aan de politiek om de randvoorwaarden te creëren en dienstbaar te zijn aan zo’n beweging. Dit is hoe ik Baarnaars wil vertegenwoordigen.

Op 15 april ga ik met leden en geïnteresseerden in gesprek over deze manier van vertegenwoordigen. Graag nodig ik je uit om op 15 april langs te komen bij ons GroenLinks café.

GroenLinks Café - Politiek van de 21e eeuw - 15 april 20:00

Op de algemene ledenvergadering van 8 maart hebben de leden van GroenLinks besloten om meer dan we nu al doen de verbinding te leggen tussen politiek en samenleving en samen aan de slag te gaan met thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals biodiversiteit, circulaire economie en inclusieve samenleving.

Om 20u heten we jullie van harte welkom en nemen we jullie mee in onze visie, geven we praktische voorbeelden en gaan we hierover in gesprek. Er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze fractievoorzitter. Een van onze leden, Michel Visser, zal een korte brainstorm begeleiden over hoe we als GroenLinks in gesprek kunnen met de samenleving. Na de brainstorm is er gelegenheid om onder het genot van een drankje kennis te maken en te netwerken met andere GroenLinks-leden in Baarn.

Om je aan te melden, stuur een mail aan annajorien.prins@groenlinksbaarn.nl