Het was een pittig jaar. Een jaar waarin weer werd bewezen dat we écht energie moeten besparen en stappen zetten naar duurzame opwekking. De klimaatverandering ging onverminderd voort. En we kwamen erachter hoe afhankelijk we zijn van landen met grote voorraden gas en olie. Door de oorlog in Oekraïne explodeerden de brandstofprijzen, waardoor een brede groep mensen het financieel moeilijk kreeg. Ook kwam aan het licht wat er gebeurt als verschillen in kennis, macht en inkomen te groot worden. Denk aan de vele onthullingen over grensoverschrijdend gedrag.

We hebben dus meer dan ooit behoefte aan een menselijke, eerlijke en duurzame politiek. 

Invloed van GroenLinks Baarn

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart kreeg GroenLinks genoeg stemmen voor een extra zetel. Zo konden andere partijen niet meer om ons heen. Samen met VoorBaarn, PvdA en D66 werkten we aan een vernieuwend coalitieakkoord, en een college dat inwoners meer betrekt bij beleid en uitvoering. In het coalitieakkoord is de invloed van GroenLinks duidelijk zichtbaar: 

  • iedereen doet ertoe; 
  • begrip in plaats van wantrouwen bij de uitvoering van de Participatiewet; 
  • ongewone maatregelen voor meer betaalbare woningen; 
  • voorrang voor de energietransitie; 
  • erkennen van het grote belang van natuur en groen.

In Steven de Vries vonden we de wethouder die met kennis en enthousiasme aan de slag ging, om daaraan namens GroenLinks een bijdrage te leveren.

We gingen het avontuur aan met 3 raadsleden (Jeroen, Anne en Wim) en 2 steunfractieleden (Jan en Kimberley). Onze bijna nieuwe fractie ziet toe op de uitvoering van het coalitieakkoord, en laat het GroenLinks-geluid duidelijk klinken in de gemeenteraad. Dat was soms spannend. Ik ben er trots op dat we hebben laten zien dat we de kwaliteit in huis hebben om dat te doen met enthousiasme en overtuiging.

Anne

Anne stormde met ruim 500 voorkeurstemmen de raad in, na een onvergetelijke pitch tijdens het verkiezingsdebat. Samen met Muhammed van VoorBaarn en Valentijn van de PvdA vertegenwoordigt zij jong Baarn in de raad. Dat is zichtbaar en voelbaar. Ze strijdt voor een Baarn waarin iedereen ertoe doet en de gemeente al haar inwoners bij het gemeentebeleid betrekt.

Anne haalde in april unaniem haar 1e motie binnen 'Winkeldeuren dicht voor het klimaat'. Ze was betrokken bij de uitbreiding van de ambtseed voor ambtenaren, voor andere religies dan de christelijke. En ze schreef mee aan moties om de energiearmoede in kwetsbare huishoudens te verminderen, en de drukte in Lage Vuursche in goede banen te leiden. 

Wim

Wim is onze expert op het gebied van de energietransitie en het behoud van natuur en groen. In oktober werkte hij, samen met woordvoerders van andere fracties, aan een voorstel voor betere voorwaarden voor de noodzakelijke warmtetransitie in de komende tientallen jaren. Mede daardoor kreeg onze wethouder Steven de Vries een ruime meerderheid voor zijn raadsvoorstel. 

Naar aanleiding van vragen van inwoners, pleitte Wim ook voor verruiming van de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in beschermd dorpsgezicht. En hij houdt scherp in de gaten hoe het met de bomen in onze gemeente gaat.

Jeroen

Zelf was ik in de eerste negen maanden vooral druk met het vormgeven van onze nieuwe rol als coalitiepartner. Dat betekende veel overleg met de fractievoorzitters van VoorBaarn (Tino), PvdA (Sandra) en D66 (Hanneke). Ontdekken dat je soms nét even anders in de wedstrijd zit, en er dan toch met elkaar uitkomen. Daarnaast spar ik regelmatig met onze wethouder Steven de Vries. De vraag die we elkaar daarbij stellen: "Wat is er nodig om de steun van de raad te krijgen?"

Jan, Kimberley en anderen

Als laatste aandacht voor de rol van onze steunfractieleden Jan en Kimberley en andere leden en sympathisanten die ons soms ondersteunen. Bijvoorbeeld door advies te geven. Zij horen wat er in onze gemeenschap leeft, en aarzelen niet om ons kritische vragen te stellen over onze plannen. Zonder hen zouden we ons werk niet zo goed kunnen doen. In 2023 gaan we eraan werken om die basis verder te verbreden.

Van andere fracties horen we dat we een stabiele en betrouwbare coalitiepartner zijn, met een duidelijke eigen inbreng. En van sleutelfiguren in de Baarnse gemeenschap horen we dat we snappen waar het over gaat, en dat helder verwoorden. Daar ben ik trots op.

Even pauze

2022 is bijna afgelopen. We hebben belangrijke stappen hebben gezet om het beste voor Baarn te realiseren. Daar gaan we in 2023 mee door. Maar eerst even uitblazen en tijd vrijmaken voor de mensen die het allemaal voor ons mogelijk maken: onze partners, familie en vrienden.

Namens de fractie wens ik jullie allemaal betekenisvolle kerstdagen, en een inspirerend en voorspoedig 2023!

Heb je vragen of wil je reageren? Neem contact met ons op.