Het zijn bijzondere tijden. Het openbare leven ligt stil. Kinderen zijn thuis van school en iedereen die thuis kan werken, doet dat. Mensen in de zorg, onderwijs en levensmiddelenbranche maken overuren. Het is stil op straat.  

Ook in de politieke arena van Baarn is het stil. Volgens de wet kunnen rechtsgeldige besluiten alleen worden genomen als de gemeenteraad in meerderheid fysiek bijeen is. Aangezien we 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden, lukt het nu niet om met alle 19 raadsleden in de raadszaal te zitten. Alle besluiten die niet dringend zijn, worden daarom uitgesteld. Omdat niet alle besluiten uitgesteld kunnen worden, is de meerderheid van de raad toch bijeengekomen. De raadsvergadering van 25 maart was, zoals de burgemeester dat typeerde, surrealistisch. Een bijna lege raadszaal met slechts 10 raadsleden, de burgemeester, griffier en 1 wethouder waren aanwezig om de hoogstnoodzakelijke besluiten te nemen. Het absolute minimum voor rechtsgeldige besluitvorming. De fractie van GroenLinks Baarn was niet aanwezig. Conform de richtlijnen zaten wij thuis vanwege milde verkoudheidsklachten.

Voor de maand april is de agenda van de gemeenteraad leeg. Er wordt momenteel druk nagedacht over hoe we de komende maanden gaan vergaderen. Inmiddels ligt er een spoedwet in de Tweede Kamer die de mogelijkheden online vergaderen en besluiten nemen verruimd. Afgelopen vrijdag is de ministerraad akkoord gegaan met deze spoedwet en kwamen de eerste details van de wet naar buiten: toen bleek dat voor besluiten waar weinig discussie over is, het mogelijk wordt om dit digitaal te doen.

Persoonlijk hecht ik erg aan het debat. Democratische besluitvorming gaat niet alleen over de meerderheid van stemmen, maar ook over het uitwisselen van argumenten, elkaar in de ogen kijken. Dat draagt direct bij aan betere besluitvorming. En juist dit wordt lastig de komende tijd. Zeker nu er in Baarn een aantal grote dossiers in de pijplijn zitten, zoals het bestemmingsplan voor Landgoed Soestdijk, de invoering van de omgevingswet, besluitvorming over een cultuurhuis op de Brink en de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom. Komende week moet duidelijk worden hoe we hier in Baarn mee omgaan. Gaan we digitaal vergaderen? Hoe krijgt dat vorm? Hoe blijven we onze inwoners betrekken bij de besluitvorming? Allemaal vragen waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben.

De fractie zal er op toezien dat ook in deze tijd, waarin er voor velen terecht andere prioriteiten zijn, de lokale democratie goed kan blijven functioneren. Tegelijkertijd wil ik hierbij de hoop uitspreken dat deze crisis, naast alle zorgen die er zijn, ook blijvend leidt tot een andere manier van omgaan met elkaar en met onze omgeving. Laten we de solidariteit die we nu zien in de samenleving, ook na deze periode vasthouden. Laten we met dezelfde voortvarendheid ook andere vraagstukken oppakken en zorgen voor een leefbare toekomst voor de volgende generatie.