Raadswisselingen

Ondertussen hadden we achter de schermen genoeg aan ons hoofd. We maakten bekend dat Allal Ennahachi, sinds 2014 raadslid voor GroenLinks Baarn, in december stopt met zijn raadswerk. Vanwege zijn succesvolle eigen schildersbedrijf lukt het hem niet meer zijn werk voor de fractie de aandacht te geven die hij zou willen. Er was veel media-aandacht voor zijn vertrek en er kwamen veel mooie reacties uit alle hoeken om Allal te bedanken voor zijn inzet. En terecht! Ikzelf werd aangekondigd als zijn opvolger.

Kort daarna werd echter duidelijk dat fractievoorzitter Heidi van Otten haar taken tijdelijk moet neerleggen om medische redenen. Heftig nieuws. Om haar werk op te vangen besloot ik vervroegd aan te treden als raadslid. Daarbij kreeg ik gelukkig veel bijstand van de (steun-)fractieleden en bestuur, maar het was wel even hard werken.

Op 4 november werd ik tijdens de digitale vergadering geïnstalleerd als raadslid, inclusief digitale eed. Kort nam ik ook even het woord:

De installatie van een raadslid is normaal gesproken een feestje. Na het afleggen van de eed wil je onder toeziend oog van je dierbaren op de tribune plaatsnemen tussen je nieuwe collega’s. Vandaag zit dat er niet in. Het is niet anders.

Naarder dan dat vind ik de reden waarom ik vandaag vervroegd terugkeer aan het front. Onze fractievoorzitter Heidi van Otten is tot minimaal eind februari uitgeschakeld. En dat voelen we in de fractie. Heidi, sterkte de komende tijd!

Ik ben dankbaar voor de steun van mijn vrouw en het vertrouwen van mijn fractie. En nu aan de slag, in de raad en op straat. In goede samenwerking waar het kan. In stevig debat waar het moet.

Jeroen ontvangt een bloemetje op afstand van de burgemeester.
Na de vergadering overhandigde de burgemeester een bloemetje op gepaste afstand.

Begroting

Meteen draaide ik ook mee als raadslid in deze Besluitvergadering. We moesten deze cyclus beslissen over de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. De fractie van GroenLinks heeft complimenten gegeven aan de wethouder en de ambtenaren voor het sluitend krijgen van de begroting. Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juni zag het er nog een stuk somberder uit, maar de bijdrage van het Rijk heeft uiteindelijk gunstig uitgepakt. De vraag is natuurlijk of dat zo blijft.

Er staat veel goeds in de begroting, maar er wordt ook geld uitgetrokken voor een aantal dingen waar wij als GroenLinks niet achter staan. Daarom hebben wij besloten tegen te stemmen. Wij zijn en blijven tegen het ontwikkelen van de Baarnsche Zoom. En we vinden het zorgelijk dat uit de begroting blijkt dat de gemeente nog steeds zoekt naar haar rol in de Baarnse Klimaat Alliantie. Dat moet anders. Want we lopen achter.

Suus Diemel-Dijkhuizen digitaal aan het woord tijdens een van de raadsvergaderingen.
Steunfractielid Suus Diemel-Dijkhuizen digitaal aan het woord tijdens de bespreking van de begroting.

Afval voorkomen

En dan de afvalstoffenheffing. Die gaat fors omhoog. Voor veel inwoners met een laag inkomen is dat echt een probleem. Onze fractie heeft de afgelopen jaren keer op keer gewaarschuwd voor de voortdurende kostenstijgingen bij de RMN. Nu zitten we met de gebakken peren. En we snappen dat inwoners daar boos over zijn. Meer bakken in de tuin en dan toch een hogere rekening. Baarn heeft gekozen voor omgekeerd inzamelen en GroenLinks steunt dat van harte. Maar omgekeerd inzamelen gaat niet vanzelf. We moeten onze inwoners echt veel meer bewegen om minder afval te produceren en het afval en de grondstoffen die ze produceren beter te scheiden. Wij zijn ervan overtuigd dat de kosten dan uiteindelijk ook omlaag gaan.

Wij willen onze inwoners - en zeker onze minder draagkrachtige inwoners - niet opzadelen met extreme kostenstijgingen van de afvalverwerking. Ook omdat dan het draagvlak onder omgekeerd inzamelen wegvalt. Daarom hebben wij onze handtekening gezet onder het amendement van D66 waarin wordt opgeroepen om de verhoging te verzachten. Dit amendement pakt weliswaar niet de onderliggende oorzaak aan, wat eveneens van groot belang is, maar is een tijdelijke noodgeep. Helaas kwam er geen meerderheid voor dit amendement. Die steun kwam er wel unaniem voor de motie van VoorBaarn die wij medeondertekenden, om gratis – duurzame, wasbare - mondkapjes te verstrekken aan minder draagkrachtige inwoners.

Net als onze fractie stemden ook de BOP, VoorBaarn en de PvdA tegen de begroting, die uiteindelijk met 8 stemmen tegen en 11 voor werd aangenomen. Wij hopen dat onze kritiekpunten toch ter harte worden genomen door de wethouders.