De klimaatcrisis is nu al merkbaar. Doordat we met fossiele brandstoffen enorm veel CO2 en andere broeikasgassen uitstoten, is de aarde steeds sneller gaan opwarmen. Wij maken ons daar grote zorgen over. Maar we geloven dat het nog niet te laat is als we nú in actie komen.

Het gesprek over energietransitie voeren we vanuit mogelijkheden en kansen. Laten we kijken naar wat wél kan. Daarbij is een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis essentieel. We zorgen dat iedereen, ongeacht inkomen of kennis, mee kan doen.

De klimaatcrisis vraagt om een wereldwijde aanpak. Maar ook in onze gemeente kunnen we veel doen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verwarmen en isoleren van huizen. Om het opwekken van elektriciteit: via zonnepanelen op daken van huizen, gebouwen, bushokjes en parkeerplaatsen, en op grotere schaal langs snelweg, spoor en in het buitengebied (met uitzondering van kwetsbare natuur). Op het gebied van vervoer: inwoners stimuleren om per fiets, te voet en met het openbaar vervoer te gaan, en elektrische auto’s ondersteunen. Denk ook aan het zoveel mogelijk hergebruiken van materiaal en grondstoffen, bijvoorbeeld in de bouwsector, en het verminderen van afval.

Veel inwoners en bedrijven willen graag hun steentje bijdragen. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ondersteunen, via laagdrempelige informatie en subsidies. Ook bewonersinitiatieven moeten gesteund worden. Met visie, daadkracht en samenwerking kunnen we in Baarn het verschil maken.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.