De stemwijzer van de Vereniging Vrij Polderland geeft een negatief stemadvies voor partijen die zich juist inzetten voor de natuur. Als we inzoomen op de gebruikte gegevens, verandert onze verbazing in ongeloof. Het stemadvies is gebaseerd op slechts één standpunt, namelijk het wel of niet volledig uitsluiten van zonnepanelen in het buitengebied.

GroenLinks Baarn zet zich met volle overtuiging in voor behoud van onze natuur en versterking van de biodiversiteit. Dat slechts drie partijen tegen de aantasting van het beschermde natuurgebied (NNN) bij Soestdijk hebben gestemd, wordt in deze stemwijzer even vergeten.

GroenLinks is ook zeker geen voorstander van het volleggen van de Eemerwaard met zonnepanelen. Tegelijkertijd willen we kijken naar wat wel mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de natuur. We zijn er van overtuigd dat alleen zonnepanelen op daken onvoldoende is om alle benodigde energie duurzaam op te wekken. Daarom hebben wij in de raadsvergadering van december een voorstel gedaan om te onderzoeken op welke plekken op een verantwoorde wijze zonnevelden mogelijk zijn. We sluiten dit dus niet bij voorbaat uit. Wel ontzien we daarbij nadrukkelijk de beschermde natuurgebieden en vogelbroedgebieden. Ook het gebied rondom de Praamgracht behoort daar toe.

GroenLinks vindt het belangrijk dat we ook in Baarn een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit is samen met de strijd tegen het verlies van de biodiversiteit een van onze speerpunten. Dit is terug te lezen in ons uitgebreide verkiezingsprogramma.