Deze week gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de komende vier jaar.

GroenLinks Baarn wil in die jaren grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld door eindelijk eens echt ruimte te maken voor lopen en fietsen. Ook als dat soms ten koste gaat van de ruimte voor het gemotoriseerde verkeer. Lopen en fietsen zijn immers milieuvriendelijke en klimaatneutrale manieren om je te verplaatsen. En het is daarnaast ook nog eens goed voor je gezondheid. Lopen of fietsen leggen bovendien veel minder beslag op onze schaarse ruimte dan autorijden met de daarbij benodigde parkeerplaatsen.

Zelfs een klein stukje ruimte voor voetgangers en fietsers lijkt echter vaak al te veel gevraagd. Trottoirs in Baarn zijn op sommige plaatsen zo smal en scheef dat je er onmogelijk met een rollator, laat staan met een rolstoel of kinderwagen, overheen kunt lopen. En je stuit als voetganger regelmatig op bomen, lantaarnpalen of op de stoep geparkeerde auto’s. Als fietser moet je in drukke straten op ‘fietssuggestiestroken’ rijden die veel te smal zijn waardoor je het risico loopt van de weg te worden gedrukt door passerende auto’s en vrachtwagens.

GroenLinks vindt dat de kwaliteit van veel belangrijke loop- en fietsroutes in Baarn beneden de maat is. In ieder geval de routes die veel door kinderen en ouderen gebruikt worden moeten veiliger en comfortabeler worden, zodat iedereen zich op een veilige, prettige en ook duurzame manier kan verplaatsen. 

Onze duurzame en groene ambities zijn geen loze woorden. De verkiezingsprogramma’s van alle partijen zijn beoordeeld door BaarnDuurzaam. Het hele onderzoek is hier te bekijken. De conclusie is dat 'D66 en vooral GroenLinks inzet tonen op nagenoeg alle duurzaamheidsthema’s'. Ook het stemgedrag van de fracties in de gemeenteraadsperiode is onderzocht: 'D66, GroenLinks en ChristenUnie stemmen net zo groen als hun programma doet voorkomen'.

Wij zullen er ook de komende raadsperiode alles aan doen om Baarn duurzamer te maken en te zorgen dat daarbij iedereen mee kan doen.