Een fijne leefomgeving is goed voor onze fysieke en mentale gezondheid. We zetten ons in om de mooie eigenschappen van Baarn te behouden, zodat inwoners hier met plezier wonen.

Een gezonde leefomgeving betekent dat er voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen. Wij pleiten voor veilige en comfortabele paden voor fietsers en wandelaars. We zorgen ervoor dat sport toegankelijk is voor alle inwoners. Financiële middelen, achtergrond of beperkingen van inwoners mogen geen belemmering vormen.

Voor een gezonde leefomgeving is luchtkwaliteit van groot belang. Daarom meten we regelmatig de luchtkwaliteit op strategische punten in Baarn. We gaan we aan de slag met het Schone Lucht Akkoord. We reduceren houtrook door particulieren. Ook bij schoolgebouwen en nieuwbouwprojecten letten we op luchtkwaliteit.

De geplande nieuwe woonwijk De Baarnsche Zoom naast de snelweg baart ons zorgen. Wij betwijfelen of de gezondheid van de toekomstige bewoners gewaarborgd is. Als blijkt dat het onmogelijk is een gezonde leefomgeving te bieden, blijven wij tegen dit project. We zoeken andere oplossingen voor de wooncrisis waarbij góed wonen vooropstaat.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.