In juli behandelde de gemeenteraad van Baarn een dossier dat nationale media-aandacht kreeg: de herbestemming van Landgoed Paleis Soestdijk. Een dossier met een lange geschiedenis, niet alleen vanwege de historie van het paleis zelf; ook de herbestemming is een langlopend traject.

Nadat de Meijer-Bergman Erfgoedgroep in 2019 een grootschalig plan indiende met 100 villa's, dat de gemeenteraad terecht afkeurde, kwam ze in 2020 met een kleinschaliger alternatief voor de woningbouw in het bos. Woningbouw die de benodigde financiële middelen moest opleveren voor de restauratie van het paleis en de tuinen.

GroenLinks stemde daarom, na aanname van maar liefst negen wijzigingsvoorstellen in de vorm van moties en amendementen, in met het verder uitwerken van deze plannen en het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Natuurlijk niet omdat we het eens waren met de aantasting van het natuurgebied, maar omdat het alternatief waarschijnlijk nog slechter uit zou pakken: zolang het rijk, dat het landgoed verkocht, haar verantwoordelijkheid niet nam, stond jarenlange leegstand en verkoop aan de hoogste bieder in het vooruitzicht.

Door het voorontwerp in procedure te brengen, ontstond de mogelijkheid om onze inwoners te laten meedenken over de punten waarover wij zeer kritisch waren (en zijn): natuurcompensatie, verkeersafwikkeling en het aantal evenementen. Vele betrokken inwoners en organisaties hebben dat gelukkig gedaan en hebben de eigenaar nieuwe inzichten geboden. Met resultaat: het plan voor de bouw van tien appartementencomplexen op het marechausseeterrein wordt ingetrokken. We zullen toekomstige plannen natuurlijk kritisch bekijken.