Dit is nu zo’n dossier waar ik als raadslid wakker van lig. Een dossier waar ik onrustig van word. Maar vooral een dossier waarin ik me machteloos voel. Een gevoel dat ik deel met de grote groep insprekers die er dit keer voor kozen niet in te spreken. En ik merk dat dit signaal van deze, in de afgelopen jaren zeer betrokken mensen, mij enorm raakt. Het verlamt me. Ik heb deze week uren naar mijn scherm gestaard, in de hoop de juiste woorden te vinden voor wat ik wil zeggen vanavond. Het is me niet gelukt. En toch ga ik een poging wagen.

Het doet me pijn dat we ons laten gijzelen door een plan waar iedereen in meer of mindere mate zijn bedenkingen bij heeft, maar waarvan de gemeenteraad van Baarn zich bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan niet bij machte voelde dit adequaat bij te sturen.

Als raadslid ben ik er om belangen af te wegen. Om op te komen voor het algemene belang. En dat belang is niet gediend bij dit plan. GroenLinks zal dan ook vol overtuiging tegen dit voorstel stemmen. En ik zal dat proberen te onderbouwen.

Het rijk heeft ervoor gekozen om het landgoed voor een symbolisch bedrag te verkopen aan een commerciële partij. De keuze voor Made by Holland is gemaakt door het rijk. Hier had de gemeenteraad van Baarn een enkele zeggenschap over. En we kunnen als raad nu ons best doen om het plan hier en daar wat bij te schaven, maar het is en blijft een veelkoppig monster. Daar verander je met wat bijschaven niets wezenlijks aan.

Sommige partijen hebben hun mond vol over de Baarnse maat. Het mag allemaal vooral niet te grootschalig zijn. Maar hier worden alle grenzen van wat passend is bij Baarn overschreden. Een opeenstapeling van activiteiten, waaronder een hotel met 120 kamers, grootschalige woningbouw, evenementen… Het blijft allemaal te groot, te veel en niet passend op deze plek. En dan heb ik het nog niet over de aantasting van de natuur.

Op papier klopt het allemaal. Dat zal vast. Maar waar gaat het echt om? We hebben een verantwoordelijkheid als raad om op te komen voor het algemene belang. Wat is goed voor Baarn? Voor onze inwoners? Voor de toekomstige generaties? Daar zou volgens GroenLinks het gesprek over moeten gaan. Dat is ook waar verschillende insprekers om vragen. En dan past het niet om een gepassioneerde zienswijze af te doen met een formele reactie dat het echt allemaal mag volgens de regels.

De natuur in Nederland staat aan alle kanten onder druk. Daarom zijn er plannen gemaakt om de natuur robuuster te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), later omgedoopt tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De uitgangspunten zijn het verbinden en versterken van de veelal versnipperde Nederlandse natuur. De ontwikkelingen rondom Soestdijk dragen daar niet aan bij. Sterker nog. Een aantasting van de natuur, hoe klein deze op papier ook is, op zo’n belangrijke schakel in het natuurnetwerk heeft een enorme impact op de omgeving en verzwakt daarmee het netwerk. Dat compenseer je niet met de voorgestelde maatregelen.

En dan de evenementen. Daar is veel over gesproken. We zijn overstelpt met cijfers over aantallen, definities voor evenementen en evenementachtige activiteiten, plan-kaarten en regels in het bestemmingplan die niet eenduidig zijn. Het blijft een ondoorzichtig verhaal waarbij de grenzen steeds weer zullen worden opgerekt.

Zoals gezegd zal GroenLinks volgende week tegen dit voorstel stemmen. Waar mogelijk zullen we toch maar proberen nog het een en ander bij te schaven, maar omdat we niet verwachten dat er een voor ons acceptabel plan uit rolt, hebben wij op dit moment geen aanvullende debatpunten om in te brengen. Dank u wel voorzitter.