In het najaar van 2022 stelde GroenLinks-raadslid Wim Genuit schriftelijke vragen over de herziening van het beleid over het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in het beschermd dorpsgezicht. Het college heeft in reactie daarop toegezegd om de mogelijkheden te herzien en snel met een voorstel te komen, want de vraag vanuit inwoners is groot. 

Schat je kans op vergunning in

Dat voorstel is deze maand aan de raad voorgelegd. Het is een uitgebreid document (pdf) waarmee inwoners zelf kunnen inschatten wat de kans is dat zij een vergunning krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Die kans is in het nieuwe voorstel sterk toegenomen. Nu de raad heeft ingestemd met de uitgangspunten wordt het voorstel eerst nog voorgelegd aan inwoners om te reageren. Ook komt er een informatiebijeenkomst.

“ meer duidelijkheid voor bewoners van monumenten, en huizen in beschermd dorpsgezicht  ”

Duurzame energie opwekken

GroenLinks is natuurlijk enthousiast over deze ontwikkeling. Wim Genuit: "We zijn met z'n allen op weg naar een wereld waarin alleen nog maar duurzame, hernieuwbare energie wordt gebruikt. Energie die niet bijdraagt aan een steeds verdergaande opwarming van de aarde. Daarvoor is het om te beginnen nodig dat we veel minder energie gaan gebruiken dan we nu doen, en dat we daarnaast zoveel mogelijk duurzame energie opwekken".

In het coalitieakkoord staat dat we voor die opwek maximaal willen inzetten op zon op daken van huizen, overheidsgebouwen, bedrijfspanden en parkeerterreinen. Maar tegelijk willen we de monumentale waarde en beschermde status van ons cultureel erfgoed behouden en beschermen tegen aantasting.

Wim Genuit: "Daarom is het goed dat dit nieuwe afwegingskader er ligt. Een afwegingskader dat bewoners van monumenten en van huizen in een beschermd dorpsgezicht meer duidelijkheid biedt over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen."