In juli 2020 sprak ik de hoop uit dat er vandaag een plan voor zou liggen waar wij mee zouden kunnen instemmen. Helaas is dat niet zo.

In 2015 zijn de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk besproken aan de zogenaamde ronde tafel. Daarbij is helder verwoord dat rekening gehouden moest worden met de ecologische waarden van het gebied. Vanwege de ligging in het NNN moest flora en fauna voorrang krijgen bij de ontwikkelingen. De plannen van Made by Holland voldoen daar niet aan. Dat alleen al is voldoende om de plannen af te wijzen.

De afgelopen jaren, vanaf het moment dat het ruimtelijk kader aan de raad werd voorgelegd, heeft GroenLinks geprobeerd om duidelijk te maken wat voor ons wel en wat voor ons niet acceptabel is. Met tientallen moties en amendementen hebben we met een paar partijen gepoogd het plan bij te sturen. Kaders aan te scherpen. Nu het definitieve bestemmingsplan voorligt moet ik tot mijn grote spijt concluderen dat het onvoldoende is.

Al in 2019 hebben wij gepleit voor een integrale gebiedsvisie. Dit om te voorkomen dat de zogenoemde salamitactiek wordt toegepast. Een fenomeen waarbij de natuur plakje voor plakje wordt verwoest, net zolang tot datgene wat overblijft zo klein is dat het geen waarde meer heeft.

Er hangt verandering in de lucht. We komen in een tijd waarin het besef doordringt dat het anders moet. Een alarmerend IPCC-rapport over de opwarming van de aarde. Zorgwekkende rapporten over de extreme teruggang van de biodiversiteit. We zullen andere keuzes moeten maken. Want, zoals Remkes al concludeerde in zijn rapport over de stikstofaanpak: Niet alles kan overal.

Niet alles kan overal. Dat geldt ook voor deze grootschalige plannen op Landgoed Soestdijk.

In een tijd, waarin de natuur aan alle kanten onder druk staat, moeten we alles op alles zetten om de natuur te versterken, waardevolle natuur te behouden en te verbinden met andere natuur. Daar is het NatuurNetwerk (NNN) voor bedoeld. Niet om appartementen te bouwen voor de lucky few die het zich kunnen veroorloven. Niet om een hotel met 120 kamers te bouwen, niet om grootschalige evenementen te organiseren.

En GroenLinks staat niet alleen in dit standpunt. In 2019 heeft de raad een duidelijk signaal gegeven. De plannen waren te groot, te massaal. En dat de meerderheid van de raad vanavond voor gaat stemmen is niet omdat het bijgestelde plan nu wel voldoet, maar omdat er aan alle kanten druk is uitgeoefend op deze raad. Dat stelt ons erg teleur.

De tijden veranderen. We koesteren onze natuur, maar als we niet oppassen dan gaat de stilte, de rust verloren door dit alles ontwrichtende plan. GroenLinks stemt vanavond dan ook vol overtuiging tegen dit bestemmingsplan.