GroenLinks wil dat iedereen in Baarn toegang heeft tot goede voorzieningen. Dit kost geld en kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Wij vinden armoede, zeker in een rijke plaats als Baarn, onacceptabel en willen mensen in kwetsbare posities meer kansen geven. De gemeente kan daar een verschil in maken, bijvoorbeeld door zelf een hoger minimumloon te hanteren van 14 euro per uur. Door betaalbare kinderopvang te verzorgen en mantelzorgers ondersteunen. En door in alles voor een menselijke benadering te kiezen.

Inwoners met een uitkering worden op maat ondersteund om stapsgewijs betaald werk te vinden. Daarbij wordt er soepeler omgegaan met regels rond het bijverdienen van kleine bedragen. De gemeente zorgt ervoor dat de regelingen voor subsidies, bijstand, schuldhulp of andere vormen van ondersteuning bekend en duidelijk zijn. En de drempels om daar gebruik van te maken laag.

Kinderarmoede vraagt speciale aandacht. De gemeente moet de ambitie hebben om de gevolgen hiervan te verzachten. Mensen met een beperking of chronische ziekte, die langdurig aangewezen zijn op een uitkering, moeten zoveel mogelijk worden ontzien met maatwerk.

Naar elkaar omkijken is iets om te belonen, niet om te beboeten. Als een bijstandsgerechtigde diens woning wil delen met een woningzoekende, moet dit toegestaan worden. Er moet ruimte zijn om mensen die een uitkering hebben af en toe een bijdrage in natura te geven.

Iedereen heeft recht op basisvoorzieningen. Er is genoeg voor iedereen als we eerlijk delen.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.