Wij maken ons hard voor gelijke kansen, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid aan te pakken of door inwoners die dagelijks zorgen voor een ziek familielid extra te ondersteunen. We moedigen werkgevers aan om lokale werkgelegenheid te vergroten en vooral uit te gaan van talenten en kansen bij re-integratietrajecten.

GroenLinks vindt het de taak van de gemeente om banen te creëren voor mensen die extra begeleiding of aanpassingen nodig hebben. En barrières tot werk weg te nemen.

We streven naar gelijke kansen voor alle kinderen in Baarn door activiteiten voor kinderen en jongeren zoveel mogelijk gratis aan te bieden, zodat ieder kind mee kan doen. Maar ook door bij de financiering van scholen te verlangen dat de scholen toegankelijk en veilig zijn voor alle kinderen, met welke geaardheid of achtergrond dan ook. Jongeren moeten een stem krijgen in de politieke besluitvorming en kunnen meepraten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

We pleiten ervoor het onderlinge contact tussen inwoners van Baarn te vergroten. In een tijd waarin de pandemie ons zowel economisch als sociaal onder druk heeft gezet, is dit belangrijker dan ooit. Het recht om deel te nemen aan de samenleving is er voor elke inwoner.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.