De huidige wooncrisis vraagt om creatieve oplossingen. De gemeente moet zo veel mogelijk invloed hebben op de bestemming van de schaarse ruimte die er nog is. Het woningtekort  mag niet alleen opgelost worden door het uitbreiden van de bebouwde kom ten koste van vrije ruimte of natuur.

We kijken naar mogelijkheden om bestaande gebouwen een woonbestemming te geven. Bedrijven die niet in ons centrum hoeven zitten, kunnen een plek krijgen buiten de bebouwde kom. Vrijstaande bedrijfsruimte kan omgebouwd worden tot woningen.

We denken in kansen. Procedures voor een omgevingsvergunning of voor het wijzigen van een bestemmingsplan moeten zo vlot mogelijk worden doorlopen. Zorgvuldig uiteraard, en met een grondhouding van ‘ja, tenzij’ en niet ‘nee, mits’. Dit vraagt om een duidelijke visie waaraan getoetst kan worden. Er is voldoende bekwaam personeel bij de gemeente voor nodig. De ambtelijke expertise en capaciteit kan bijvoorbeeld door regionale samenwerking vergroot worden.

De oplossing zit niet alleen in wet- en regelgeving. Als we met een frisse blik kijken naar doorstroommogelijkheden is er veel mogelijk. Van groter naar kleiner en andersom, passend bij de veranderende levensfases van Baarnaars. De jongere die graag een eigen plek wil en genoeg heeft aan een kleiner woonoppervlakte. Of de oudere bewoner die graag meer sociaal contact wil en daarbij voorzieningen kan delen.

Het staat vast dat we als gemeente een duidelijke, sociale en solidaire visie moeten hebben op de ruimtelijke ordening om tot het optimale woningaanbod te komen. Het recht op goed en betaalbaar wonen voor iedereen stellen wij daarin centraal. Ook inwoners met een lager inkomen verdienen een goed geïsoleerd huis, in een prettige en veilige omgeving met schone lucht.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.