GroenLinks wil ervoor zorgen dat iedereen in Baarn zich welkom voelt en betrokken is bij het dorp. Activiteiten in de gemeente moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een fysieke beperking. Dat vraagt om aanpassingen.

Discriminatie en racisme zijn onacceptabel. In de zorg moet aandacht zijn voor de sociale veiligheid van cliënten, bijvoorbeeld als zij tot de multiculturele of LHBTIQ+ gemeenschap behoren. De gemeente kan verenigingen helpen om voor een veilige omgeving te zorgen waarin iedereen zich vrij voelt. Meldingen van discriminatie en racisme moeten serieus genomen worden.  

Financiële drempels om deel te nemen aan activiteiten horen er niet te zijn. Diverse tarieven, zoals voor sport, recreatie, kunst en cultuur en gemeentelijke leges mogen van ons meer inkomensafhankelijk worden. Van mensen die makkelijk zelf een avondje uit kunnen betalen, mag gevraagd worden dat ook te doen.

Door de complexe regelgeving met soms harde regels in het sociale domein vallen er mensen tussen wal en schip. Een kleine fout kan grote persoonlijke gevolgen hebben, zo zagen we in de toeslagenaffaire. Waar mogelijk moeten de regels in het sociale domein eenvoudiger worden. We handelen vanuit vertrouwen en menselijkheid.

Een goede gemeentelijke website is onmisbaar. Daarnaast kan het zo nu en dan een verademing zijn om even gewoon te kunnen bellen of langs te komen, en gewoon een mens te spreken. In de communicatie via de website of fysiek, in brieven of formulieren, overal moet begrijpelijke taal worden gebruikt.

Baarn is een gemeente met veel belangrijke voorzieningen, zoals een eigen zwembad, bibliotheek, theater, uitgebreide sportfaciliteiten en mooie parken. Om deze voorzieningen in stand te houden is geld nodig. We blijven erop toezien dat er voldoende budget blijft om een inclusief en toegankelijk Baarn mogelijk te maken.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.