Nieuwe inwoners die (terug)verhuizen naar Baarn kunnen rekenen op een gastvrije ontvangst en een gemeente die haar best doet om hen snel wegwijs te maken.

Mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld verdienen speciale aandacht. Zij worden in Baarn zorgvuldig begeleid door gemeenteambtenaren, in nauwe samenwerking met de lokale organisatie van Vluchtelingenwerk Nederland. Steeds hebben inwoners van Baarn grote betrokkenheid betoond bij vluchtelingen en statushouders. Inmiddels hebben velen van deze nieuwkomers hun plek gevonden in ons dorp. GroenLinks ondersteunt dit van harte.

Het aanbieden van laagdrempelige taalcursussen en ondersteuning door bijvoorbeeld taalmaatjes is bewezen effectief. Daarbij is speciaal aandacht nodig voor ouders van schoolgaande kinderen. De gemeente en lokale organisaties moeten nauw samenwerken met scholen waar nieuwkomers starten. Zorg dat leerkrachten en schooldirecteuren weten welke voorzieningen er zijn voor nieuwkomers. Zorg voor stageplekken bij lokale bedrijven en bied vooral persoonlijke, cultuursensitieve begeleiding.

Zorg voor goede voorzieningen voor alle culturen om elkaar te ontmoeten en te steunen. Geef ruimte aan ieders oorspronkelijke cultuur en besteed aandacht aan gelijke rechten en plichten voor iedereen in de Nederlandse samenleving.

Meer weten? Lees hier ons verkiezingsprogramma.